Những tội hình sự có tình tiết tăng nặng hoặc định tội khi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn”

 

– Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi vi phạm pháp luật hình sự là một trong những tình tiết tăng nặng quy định trong Điểm c) Điều 48 Bộ luật hình sự 1999/sửa đổi bổ sung 2009

Điều 48. Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự
1. Chỉ các tình tiết sau đây mới là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:
a) Phạm tội có tổ chức;
b) Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp;
c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội;
d) Phạm tội có tính chất côn đồ;
đ) Phạm tội vì động cơ đê hèn;
e) Cố tình thực hiện tội phạm đến cùng;
g) Phạm tội nhiều lần, tái phạm, tái phạm nguy hiểm;
h) Phạm tội đối với trẻ em, phụ nữ có thai, người già, người ở trong tình trạng không thể tự vệ được hoặc đối
với người lệ thuộc mình về mặt vật chất, tinh thần, công tác hoặc các mặt khác;
i) Xâm phạm tài sản của Nhà nước;
k) Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng;
l) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh hoặc những khó khăn đặc biệt khác
của xã hội để phạm tội;
m) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, tàn ác phạm tội hoặc thủ đoạn, phương tiện có khả năng gây nguy hại cho nhiều
người;
n) Xúi giục người chưa thành niên phạm tội;
o) Có hành động xảo quyệt, hung hãn nhằm trốn tránh, che giấu tội phạm.
2. Những tình tiết đã là yếu tố định tội hoặc định khung hình phạt thì không được coi là tình tiết tăng nặng.

– Sau đây là 45 tội trong bộ luật hình sự  hoặc có tình tiết tăng nặng trong khung định tội là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc là tội danh mang yếu tố lợi dụng chức vụ, quyền hạn

 

>>> Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người (Đ93-Đ122):

1/ điểm c) Khoản 2 Điều 121: TỘI LÀM NHỤC NGƯỜI KHÁC

2/ đc K2 Đ122: TỘI VU KHỐNG

… … …

>>> Các tội xâm phạm quyền tự do dân chủ của công dân (Đ123-Đ132

3/ đb K2 Đ123:  TỘI BẮT, GIỮ HOẶC GIAM NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT

4/ đb K2 Đ124: TỘI XÂM PHẠM CHỖ Ở CỦA CÔNG DÂN

5/ đb K2 Đ125: TỘI XÂM PHẠM BÍ MẬT HOẶC AN TOÀN THƯ TÍN, ĐIỆN THOẠI, ĐIỆN TÍN CỦA NGƯỜI KHÁC

… … …

>>> Các tội xâm phạm quyền sở hữu (Đ133-Đ145): 

6/ đd K2 Đ139: TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

7/đb K2 Đ140: TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

… … …

43/ TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ – Điều 281

44/ TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN GÂY ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI NGƯỜI KHÁC ĐỂ TRỤC LỢI – Điều 283

45/ TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN GIAM, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT – Điều 303

 

*** Hầu như tất cả các chương trong Bộ luật hình sự đều có tình tiết tăng nặng trong các khung hình phạt hoặc định tội là hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn.