Các Thủ tục hoạt động và kiến thức về Doanh nghiệp

1) Một số việc phải thực hiện sau đăng ký doanh nghiệp: >>> Tham khảo 

  • Đăng ký con dấu
  • Bố cáo thành lập DN
  • Thông báo việc góp vốn; thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính.
  • Lập sổ đăng ký thành viên/sổ cổ đông
  • Hàng năm nộp báo cáo tài chính

 2) Các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với DN nhỏ và vừa: >>> 56/2009/NĐ-CP 

Quy mô

 

 

Khu vực

Doanh nghiệp siêu nhỏ

Doanh nghiệp nhỏ

Doanh nghiệp vừa

Số lao động

Tổng nguồn vốn

Số lao động

Tổng nguồn vốn

Số lao động

I. Nông, lâm nghiệp và thủy sản 10 người trở xuống 20 tỷ đồng trở xuống từ trên 10 người đến 200 người từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng từ trên 200 người đến 300 người
II. Công nghiệp và xây dựng 10 người trở xuống 20 tỷ đồng trở xuống từ trên 10 người đến 200 người từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng từ trên 200 người đến 300 người
III. Thương mại và dịch vụ 10 người trở xuống 10 tỷ đồng trở xuống từ trên 10 người đến 50 người từ trên 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng từ trên 50 người đến 100 người

 

3) Xử phạt đối với Doanh nghiệp:

Theo khoản 1 điều 165 của Luật doanh nghiệp năm 2005  thì “Người có hành vi vi phạm các quy định của Luật doanh nghiệp tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật; trường hợp gây thiệt hại đến lợi ích của doanh nghiệp, chủ sở hữu, thành viên, cổ đông, chủ nợ của doanh nghiệp hoặc người khác thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật”.
Hỏi 1: Doanh nghiệp bị rút Giấy phép kinh doanh trong trường hợp nào?

Đáp 1: Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bị xoá tên trong sổ đăng ký kinh doanh khi doanh nghiệp đó vi phạm một trong các trường hợp sau đây:

a) Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký kinh doanh là giả mạo;

b) Doanh nghiệp do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp theo khoản 2 Điều 13 của Luật này thành lập;

c) Không đăng ký mã số thuế trong thời hạn một năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

d) Không hoạt động tại trụ sở đăng ký trong thời hạn sáu tháng liên tục, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận thay đổi trụ sở chính;

đ) Không báo cáo về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh trong mười hai tháng liên tục;

e) Ngừng hoạt động kinh doanh một năm liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh;
g) Doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 163 của Luật này đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày có yêu cầu bằng văn bản;

h) Kinh doanh ngành, nghề bị cấm.

Hy vọng những thông tin chúng tôi cung cấp sẽ giúp ích nhiều cho bạn trong quá trình hoạt động và điều hành doanh nghiệp

Hỏi 2: Phân biệt Giải thể và phá sản doanh nghiệp

Đ2:

* GIỐNG NHAU:

– Doanh nghiệp ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh

– Bị thu hồi con dấu và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

– Phải thực hiện các nghĩa vụ tài sản

* KHÁC NHAU:

 

GIẢI THỂ

PHÁ SẢN

1) Nguyên do – Xuất phát chủ yếu từ ý chí chủ quan của chủ sở hữu Doanh nghiệp tư nhân), tất cả các thành viên hợp danh (Công ty hợp danh), Hội đồng thành viên, chủ sở hữu Công ty (Công ty TNHH), Đại hội đồng cổ đông (Công ty cổ phần) khi doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, không tìm được hướng đi mới. – Khi doanh nghiệp không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu thì coi là lâm vào tình trạng phá sản.- Phá sản theo quyết định của Tòa án (Do sự thưa kiện của các chủ nợ
2) Trình tự/thẩm quyền giải quyết – Theo trình tự thủ tục của luật doanh nghiệp- Doanh nghiệp giải thể chỉ đơn thuần là giải quyết dứt điểm tình trạng công nợ, Thanh lý tài sản chia cho các cổ đông, trả giấy phép. – Theo trình tự thủ tục của luật phá sản)- Phá sản sẽ chuyển quyền điều hành cho toà án quản lý để giải quyết tình trạng công nợ trên cơ sở phân chia toàn bộ tài sản của doanh nghiệp sau khi thanh lý một cách hợp lý cho tất cả các chủ nợ liên quan trong giới hạn của số tài sản đó.
3) Hệ quả/hậu quả pháp lý – Doanh nghiệp giải thể sau khi thực hiện xong các nghĩa vụ tài sản vẫn có thể chuyển sang một ngành nghề kinh doanh khác nếu có thể- Giám đốc doanh nghiệp giải thể có thể đứng ra thành lập, điều hành công ty mới- Doanh nghiệp giải thể sẽ chấm dứt sự tồn tại vĩnh viễn. – Chủ doanh nghiệp sau khi phá sản hầu như không có quyền gì liên quan đến tài sản của doanh nghiệp.- Giám đốc doanh nghiệp phá sản phải ngừng giữ chức giám đốc ở một doanh nghiệp khác ít nhất là hai năm.- Doanh nghiệp bị phá sản có thể được mua lại (đổi chủ sở hữu) và vẫn có thể tiếp tục hoạt động.

 

4. Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp (Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp 2008 – SĐBS 2013 –  Đầy đủ (Full; nghị định  218/2013/NĐ-CPThông tư 123/2012/TT-BTC

– DN sẽ được khấu trừ tiền lương, phụ cấp; các khoản bảo hiểm bắt buộc; các khoản chi cho lao động nữ, cho quỹ trợ cấp thôi việc, quỹ phát triển công nghệ kỹ thuật và nhiều khoản chi cho hoạt động sản xuất kinh doanh có chứng từ hoặc kê khai hợp lý…

– Khoản chi cho thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh, huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ và phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh khác theo quy định của pháp luật; khoản chi hỗ trợ phục vụ cho hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị – xã hội trong doanh nghiệp. Các khoản chi thực tế cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc của doanh nghiệp, bao gồm: Chi phí đào tạo cán bộ phòng, chống HIV/AIDS của doanh nghiệp, chi phí tổ chức truyền thông phòng, chống HIV/AIDS cho người lao động của doanh nghiệp, phí thực hiện tư vấn, khám và xét nghiệm HIV, chi phí hỗ trợ người nhiễm HIV là người lao động của doanh nghiệp.

– Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới (không bao gồm hoa hồng bảo hiểm theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, hoa hồng đại lý bán hàng đúng giá, hoa hồng trả cho nhà phân phối của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp); chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 15% tổng số chi được trừ.

– K2Đ66 Luật DN2014: Thù lao, tiền lương của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và phải được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty. > Chi phí hợp lý (Đ4 96/2015/TT-BTC)

5. Các khoản được miễn khi tính thuế thu nhập cá nhân (Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007/2012 đầy đủ (Full) – Thông tư 111/2013/TT-BTC)

– Khoản giảm trừ gia cảnh (bản thân người nộp thuế); khoản giảm cho 1 hoặc nhiều người phụ thuộc.

– Khoản thu nhập chênh lệnh do làm thêm giờ (tăng ca), làm ban đêm

– Phụ cấp nhà thuê, độc hại.

– Và phải trừ đi phần đóng các loại bảo hiểm theo quy định pháp luật (BHXH, BHTN, BHYT, BHNN)

……………