SỔ TAY KINH DOANH

  1. Sổ tay Thương mại Điện tử
  2. Sổ tay Kinh doanh khối kinh tế Asean
  3. Sổ tay kế toán/Kinh doanh/Tài chính
  4. Nhượng quyền thương mại

___________________________________

CÁC HÀNH VI BỊ XỬ PHẠT VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ:

– Hành vi vi phạm về thiết lập website thương mại điện tử: 5 triệu – 10 – 20 – 30tr ĐIỀU 81

Đ81K2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Thiết lập website thương mại điện tử bán hàng mà không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định;

– Hành vi vi phạm về thông tin và giao dịch trên website thương mại điện tử ĐIỀU 82

– Hành vi vi phạm về cung cấp dịch vụ thương mại điện tử ĐIỀU 83

– Hành vi vi phạm về bảo vệ thông tin cá nhân trong hoạt động thương mại điện tử ĐIỀU 84

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG QUỐC TẾ:

  • Hợp đồng FIDIC: hợp đồng chuẩn cho các dự án xây dựng dân dụng và đã được sử dụng trên toàn cầu. Mục đích của những hợp đồng này là để làm rõ mối quan hệ hợp đồng giữa các bên và sự phân chia các rủi ro giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu. FIDIC chỉ ra rằng các hợp đồng của họ phân chia một cách công bằng các rủi ro giữa các bên mà khi đó họ có thể chịu được cũng như có thể kiểm soát được các rủi ro đó một cách tốt nhất.
  • Xem thêm