Kỹ năng cơ bản lãnh đạo Doanh nghiệp

Khả năng lãnh đạo và quản lý là bẩm sinh hay do rèn luyện mà có? Công việc thực sự của nhà quản lý và người lãnh đạo là gì? Làm thế nào để trở thành một nhà lãnh đạo trứ danh? Đâu là những “năng lực” và “tố chất” cần phải có để làm tốt công việc lãnh đạo?

Việc lãnh đạo hiệu quả có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự thành công của các doanh nghiệp, tổ chức nói chung cũng như sự thành công của cá nhân người lãnh đạo nói riêng. Các nhà lãnh đạo và quản lý thực hiện mục tiêu của mình thông qua các cấp nhân viên, vì vậy họ cần phải học cách động viên, định hướng và dẫn dắt đội ngũ của mình. Họ cần phải thực hiện vai trò đó một cách nhanh chóng và hiệu quả. Họ cần biết làm thế nào để nâng cao tinh thần hợp tác của nhân viên. Họ cũng cần học cách dẫn dắt đội ngũ trong những bối cảnh phức tạp, nhiều xung đột và biết cách thích ứng với những thay đổi công việc và bản thân.

>>>YÊU CẦU ĐẶT RA: 

  • Có cái nhìn tổng quan về quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp hiện đại
  • Hiểu được một cách đầy đủ và chính xác công việc của một người quản trị?
  • Nâng cao kỹ năng quản lý và lãnh đạo nhằm góp phần lãnh đạo thành công Doanh nghiệp của mình trong môi trường kinh doanh toàn cầu nhiều thay đổi.

>>>KIẾN THỨC CƠ BẢN:

Phần 1: Nhận thức về quản trị

–          Tổng quan

–          Mô hình quản lý

–          Nguyên tắc cơ bản trong quản lý

Phần 2: Chức năng của nhà quản trị

–          Chức năng kế hoạch

–          Tổ chức nhân sự

–          Tổ chức điều hành

–          Chức năng kiểm tra

Phần 3: Trách nhiệm của nhà quản trị

–          Hướng dẫn công việc thay vì thực hiện nó

–          Đào tạo và phát triển nhân sự

–          Đảm bảo chất lượng công việc và con người

–          Kết nối giữa các nhân viên

–          Tạo động lực làm việc cho nhân viên, xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Phần 4: Tố chất và kỹ năng cần có

–          Kỹ năng chuyên môn

–          Kỹ năng quan hệ con người

–          Kỹ năng nhận thức chiến lược

Mở rộng:

–          Kiến thức chuyên môn

–          Tự nhận thức

–          Tự điều chỉnh

–          Thái độ với công việc

–          Khả năng với xã hội

–          IQ và EQ

Phần 5: Phong cách quản trị

–          Bốn hệ thống quản lý của Likert

–          Quản lý ô bàn cờ

–          Phong cách theo tình huống: Dùng quyền lực; Quyết đoán; Dân chủ; Thả cương; Hướng dẫn; Kích động; Tình cảm