LIÊN HỆ LUẬT SƯ NGUYỄN VĂN TRỌNG

Hỗ Trợ, cung cấp dịch vụ pháp Lý:

LS. NGUYỄN VĂN TRỌNG

LS Trong  
CN VPLS VIỆT TIN: 103/34 Thích Quảng Đức – phường Xuân An – Tx. Long  Khánh – Đồng Nai
0918-607-153 *** 039-2769-009

 

 > Xem Bản đồ cỡ lớn hơn

Chungnhan_nhanviec

– LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP – LUẬT SƯ RIÊNG

– CỘNG TÁC VIÊN VĂN PHÒNG/CÔNG TY LUẬT

*** Đảm nhận các vị trí: 

– Luật sư nội bộ, Luật sư gia đình;
– Đại diện pháp lý; Bào chữa/bảo vệ khách hàng;
– GĐ Hành chính nhân sự  – Trưởng phòng pháp chế.


> VPLS VIỆT TIN TP.HCM