SỔ TAY PHÁP LUẬT… Pro!!!… Hot!!!

Mời Download: 

  1. SỔ TAY LUẬT SƯ/LUẬT GIA: Cuốn sổ tay Tổng hợp Hiến pháp và đầy đủ các bộ Luật hiện hành.
  2. SỔ TAY PHÁP LUẬT: Cuốn sổ tay đầy đủ các Luật và các Nghị định, Thông tư, văn bản pháp luật liên quan mới nhất.
  3. SỔ TAY TƯ VẤN LUẬT: Cuốn sổ tay Tư vấn pháp luật, đầy đủ các câu hỏi và trả lời về mọi lĩnh vực liên quan pháp lý trong cuộc sống.
  4. SỔ TAY NHÂN SỰ: Cuốn sổ tay đầy đủ thông tin, kiến thức quản lý; các mẫu biểu, thủ tục giải quyết pháp lý không thể thiếu của 1 giám đốc/trưởng phòng nhân sự.
  5. SỔ TAY CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN: Đầy đủ các vấn đề về công đoàn, kiến thức pháp luật, những hỏi đáp phát sinh xung quanh luật lao động và tranh chấp quyền lợi giữa DN và NLĐ
  6. SỔ TAY VIÊN CHỨC: Đầy đủ kiến thức pháp luật dành cho viên chức thông qua các câu hỏi và trả lời thiết thực và gần gũi trong sinh hoạt và công tác

 

  • Mới nhất – Đầy đủ – Hữu ích – Tiện dụng!
  • Cẩm nang không thể thiếu của 1 Luật sư tài năng, 1 Luật gia chuyên nghiệp!
  • Tài liệu Đầu giường của các Sinh viên Luật, là bạn đường của các Chuyên viên Pháp lý, là bửu bối thú vị của Cán bộ công đoàn, công chức, viên chức…
  • Sổ tay Nhỏ gọn, Tiện dụng đọc tốt trong máy tính bảng (Bạn tải phần mềm ToolReader từ GooglePlay để đọc)