Website tư vấn pháp luật và lưu lượng truy cập của Luat.tuvantinhoc.com

 • Website luat.tuvantinhoc.com được thiết lập vào năm 2010. Năm 2011 bắt đầu hoàn thiện nội dung và chuyên ngành mà luat.tuvantinhoc.com hướng tới tiếp cận với người dùng
 • Trung bình 30 phút, luat.tuvantinhoc.com có 40-120 lượt truy cập > bình quân 160 lượt/giờ
  > Một ngày có 16 giờ cao điểm (từ 6h-22h) người truy cập: 160*16=2560 lượt/ngày
  > Một tháng có 30 ngày: 2560*12=76.000 lượt/tháng
  > Một năm có 12 tháng: 76.000*12=912.000 lượt/năm
  > Web đã hoạt động được 8 năm: 8*912.000=7.296.000 lượt = 9% dân số Việt Nam (2019)

  • Như vậy có thể nghĩ rằng: tính đến năm 2019 luat.tuvantinhoc.com đã có trên bảy triệu lượt truy cập để tìm hiểu thông tin, kiến thức pháp luật.

Thời điểm 1PM 42′ ngày 12/3/2019: Lưu lượng truy cập luat.tuvantinhoc.com trong 30′ là 44 lượt

Thời điểm 2PM 32′ ngày 12/3/2019: Lưu lượng truy cập luat.tuvantinhoc.com trong 30′ là 115 lượt

Nguồn Quốc gia, ngôn ngữ truy cập vào luat.tuvantinhoc.com: 62% là Việt Nam

Độ tuổi, giới tính truy cập luat.tuvantinhoc.com: 39% là nữ giới