Các thủ tục tư pháp (Hộ tịch, Dân sự, Hình sự…)

  1. Thủ tục cấp Visa (Thị thực), phân biệt Visa và Passport
  2. Thủ tục cấp Passport (Hộ chiếu)
  3. Thủ tục cấp mới, cải chính, chỉnh sửa giấy khai sinh 
  4. Thủ tục tách khẩu, đăng kí hộ khẩu thường trú, tạm trú
  5. Thủ tục sang tên, đăng kí xe gắn máy
  6. Hỏi đáp, tư vấn về li hôn, kết hôn, chia tài sản và con cái
  7. Tìm hiểu về việc cho vay, tội danh cho vay nặng lãi