Vấn đề cần góp ý/kiến nghị

1/ Đưa nội dung hướng dẫn chi tiết vào luật; hoặc các kí/số hiệu của nghị định/thông tư phải liên quan với kí/số hiệu của Luật để  tiện tra cứu, trích dẫn. Luật/Nghị định trước khi có hiệu lực phải công bố tuyên truyền đại chúng ít nhất là 3 tháng. Khi đã có hiệu lực phải ban hành đồng thời Thông tư hướng dẫn (nếu có) trành tình trạng Luật/Nghị định đã bắt đầu thực hiện mà vẫn chưa có văn bản hướng dẫn.

2/ Một Luật nào đó khi có sửa đổi bổ sung thì lúc công bố nên thêm vào đầy đủ nội dung sửa đổi bổ sung vào Luật gốc để tiện việc tra cứu đối chiếu. Tạo sự 1 Luật hợp nhất ngay khi có thêm Luật sửa đổi bổ sung (chẳng lẽ mỗi lần có Luật nào SĐ-BS mới đều phải lấy Luật gốc ra rồi thêm vào phần SĐ-BS? hoặc phải tốn công mở đồng thời 2-3… Luật để đối chiếu???)

3/ Cần tiếp nhận các đơn thư góp ý/kiến nghị/tố cáo/khiếu nại bằng hình thức Email (thư điện tử), nếu các đơn thư hoặc email nặc danh không rõ nguồn gốc nhưng cung cấp chứng cứ quan trọng, có cơ sở pháp lý thì phải xem xét xử lý.

4/ Doanh nghiệp khi thành lập phải có 1 chuyên viên pháp lý (nhân viên pháp chế) am hiểu các quy định của pháp luật về sản xuất kinh doanh. Nắm vững và thường xuyên cập nhật Văn bản pháp lý mới nhất. Nhất cử nhất động mỗi hoạt động của doanh nghiệp đều có khung pháp lý điều chỉnh. Nếu doanh nghiệp chưa làm, làm thiếu hoặc làm sai đều bị xử phạt! Khi đó, nhân viên pháp chế này phải nắm được các quy định pháp luật và tham mưu cho doanh nghiệp; đề xuất những biện pháp cần thiết để DN hoạt động trong khuôn khổ pháp luật.

5/ Chủ sở hữu công ty vốn nước ngoài đầu tư tại Việt Nam phải am hiểu lĩnh vực đầu tư, kinh doanh theo pháp luật VN. Người nước ngoài làm quản lý tại Việt Nam, khi cấp giấy phép lao động phải sát hạch kiến thức luật lao động nếu có chức năng quản lý nhân sự

6/ Biện pháp phòng chống cháy nổ phải ưu tiên hàng đầu trong đời sống xã hội.
– Các cơ quan có trách nhiệm cấp phép, kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy phải làm việc đúng trọng trách và nghiêm minh. Nơi nào không có hệ thống phòng chống cháy nổ đúng quy định, cần thiết phải đình chỉ hoạt động.
– Mặt trận tổ quốc, đoàn thể ở địa phương phải luôn gần gũi với gia đình khu phố để kịp thời nhắc nhở tuyên truyền biện pháp phòng chống cháy nổ.
– Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phải xây dựng nhà xưởng đảm bảo an toàn cháy nổ. Lắp đặt hệ thống tự động báo cháy, tự động ngắt điện. Xung quanh nhà xưởng phải có bồn chứa nước, hệ thống phun nước ở trạng thái sẵn sàng họat động.

—————–

— còn tiếp —