gop y Archive

 • … … … 49. K2Đ678 BLDS2015: “Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản là động sản trên đường vận chuyển được xác định theo pháp luật của nước […]

  Góp ý, kiến nghị, đề xuất

  … … … 49. K2Đ678 BLDS2015: “Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản là động sản trên đường vận chuyển được xác định theo pháp luật của nước […]

  Xem Chi Tiết...

 • 1/ Đưa nội dung hướng dẫn chi tiết vào luật; hoặc các kí/số hiệu của nghị định/thông tư phải liên quan với kí/số hiệu của Luật để  tiện tra cứu, trích […]

  Vấn đề cần góp ý/kiến nghị

  1/ Đưa nội dung hướng dẫn chi tiết vào luật; hoặc các kí/số hiệu của nghị định/thông tư phải liên quan với kí/số hiệu của Luật để  tiện tra cứu, trích […]

  Xem Chi Tiết...

 • Hỗ Trợ Pháp Lý Miễn Phí: NGUYỄN VĂN TRỌNG luatsulk@gmail.com luat.tuvantinhoc.com    103/34 Thích Quảng Đức – TX. Long  Khánh – Đồng Nai 0918-607-153 *** 0169-2769-009 ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________   – LUẬT SƯ DOANH […]

  LIÊN HỆ

  Hỗ Trợ Pháp Lý Miễn Phí: NGUYỄN VĂN TRỌNG luatsulk@gmail.com luat.tuvantinhoc.com    103/34 Thích Quảng Đức – TX. Long  Khánh – Đồng Nai 0918-607-153 *** 0169-2769-009 ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________   – LUẬT SƯ DOANH […]

  Xem Chi Tiết...

 • Ủy quyền là quan hệ phát sinh thường xuyên trong đời sống xã hội. Hiện nay, quan hệ này được điều chỉnh bởi các quy định về đại diện theo […]

  Rối rắm trong việc Chứng nhận Giấy ủy quyền

  Ủy quyền là quan hệ phát sinh thường xuyên trong đời sống xã hội. Hiện nay, quan hệ này được điều chỉnh bởi các quy định về đại diện theo […]

  Xem Chi Tiết...