tu van phap ly Archive

 • 1. Việc cho vay vì tình cảm không lấy lãi: (Điều 474 – Bộ luật dân sự 2005) Trong trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên […]

  Tìm hiểu về việc cho vay và tội danh cho vay nặng lãi

  1. Việc cho vay vì tình cảm không lấy lãi: (Điều 474 – Bộ luật dân sự 2005) Trong trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên […]

  Xem Chi Tiết...

 • Hỗ Trợ, cung cấp dịch vụ pháp Lý: LS. NGUYỄN VĂN TRỌNG luatsulk@gmail.com luat.tuvantinhoc.com    103/34 Thích Quảng Đức – TX. Long  Khánh – Đồng Nai 0918-607-153 *** 0169-2769-009 ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________   […]

  LIÊN HỆ

  Hỗ Trợ, cung cấp dịch vụ pháp Lý: LS. NGUYỄN VĂN TRỌNG luatsulk@gmail.com luat.tuvantinhoc.com    103/34 Thích Quảng Đức – TX. Long  Khánh – Đồng Nai 0918-607-153 *** 0169-2769-009 ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________   […]

  Xem Chi Tiết...