Kiến thức về Luật thi hành án dân sự 2008/2014

1/ Nguyên đơn có thể không phải mất quyền lợi khi lỡ khởi kiện với yêu cầu gây bất lợi cho mình.

– Khi người nguyên đơn, người có QVNVLQ được tòa án tuyên án đúng với yêu cầu khởi kiện nhưng xét lại thì thấy bất lợi cho mình, có thể hoãn hoặc không muốn hưởng quyền “bất lợi” ấy bằng động thái “án binh bất động” không gửi yêu cầu thi hành án cho cơ quan THA. Đ31 Luật thi hành án dân sự 2008SĐBS2014

VD: Nguyên đơn trước đó được hưởng tài sản quan di chúc và đã ĐK GCN nhưng vì muốn “đuổi” người anh ra khỏi nhà, lại y/c tòa án chia di sản theo pháp luật. Được tòa án chấp nhận, nay thấy mình “dại” muốn rút lại y/c nhưng bản án đã có hiệu lực>thì không làm đơn y/c thi hành án nữa.

– Người được THA không nhận tài sản được THA khi  có y/c đến nhận tài sản được THA – e)K1Đ48 LTHADS. Hoặc nếu đã lỡ y/c THA thì gửi VB yêu cầu đình chỉ THA – c)K1Đ50. Việc đình chỉ THA đương nhiên kết thúc việc THA trong vụ án – Đ52

+ Các trường hợp CQ THA chủ động THA không cần đơn y/c của đương sự: K2Đ36 LTHADS (án phí; QĐ của Tòa án về việc trả lại tiền/TS cho đương sự.
+ Các trường hợp không phải nộp phí THA: đương sự tự nguyện THA theo Đ45 LTHADS. Được miễn/giảm đến 30%: hộ chuẩn nghèo/Người xác minh đúng tài sản người phải THA và không phải cưỡng chế (phải làm đơn xét miễn giảm cho CQ THA – K3Đ7 TT 216/2016

2/ Trách nhiệm có tính chất chế tài đối với cơ quan thi hành án, tổ chức nắm thông tin tài sản của người phải thi hành án

– Người được THA có quyền hoặc ủy quyền cho người khác xác minh thông tin của người phải THA- Đ44 LTHADS

– CQ THA phải có trách nhiệm xác minh THA – K1K2Đ44.
– cá nhân, tổ chức không cung cấp thông tin về người phải THA phải chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại – K6K7Đ44

3/ Người phải THA (thường là bị đơn) chỉ phải thi hành án khi có và nhận được thông báo kèm quyết định THA – Đ36,39

  • Người phải THA có thể tự nguyện THA sau 10 ngày kể từ ngày nhận được QĐ thi hành án. Sau ngày này sẽ bi cưỡng chế THA – Đ46

4/ Bị đơn có được yêu cầu thi hành án?

Nếu bị đơn không có đơn phản tố để y/c gì về tài sản thì không có căn cứ để yêu cầu THA và được hưởng lợi ích từ việc THA.

– Nếu vụ tranh chấp mà cácc bên đều có quyền và nghĩa vụ chi tài sản trong ly hôn, thừa kế, tài sản chung, thì chỉ cần 1 trong các đương sự y/c THA thì người kia cũng có nghĩa vụ chia và THA – K2Đ4 216/2016/TT-BTC . Phí thi hành án ~ 3% – K1Đ4 TT216

5) Tài sản chung (ly hôn, thừa kế…) được chia và thi hành thế nào trong việc cưỡng chế THADS?

Trong Quyết định/bản án có hiệu lực phải ghi rõ phần sở hữu là của ai, phần tài sản được chia, cách thức chia, cụ thể ai phải nhận và chia lại cho người khác, số tiền/tài sản là bao nhiêu… Đ75 LTHADS. Chủ sở hữu tài sản chung được ưu tiên mua và/hoặc trừ lại phần cho đồng sở hữu khác – K3Đ74 LTHA

Thời điểm nộp phí THA (người được THA chịu sau khi nhận được thông báo) trong 15 ngày trước khi người được THA nhận được tiền/tài sản được thi hành từ CQ THA – b)K4Đ5 TT216

Thời điểm nộp phí thi hành án (người được THA chịu sau khi nhận được thông báo) trong 15 ngày trước khi người được THA nhận được tiền/tài sản được thi hành từ CQ THA – b)K4Đ5 TT216; Đ60 LTHADS <> Chỉ nộp phí khi chắc chắn nhận được phần tài sản được chia

 


>>> Còn tiếp