Phân biệt kê khai kế toán và chính sách lao động của Chi nhánh Doanh nghiệp

LOẠI HÌNH ĐỊA BÀN KẾ TOÁN – THUẾ HĐLĐ – BHXH – LƯƠNG GHI CHÚ
HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP Cùng tỉnh và Khác tỉnh – Kế toán riêng, hóa đơn riêng, thuế GTGT, TNDN, MST riêng 13 số

– Con dấu/DDPL riêng

– Lập và BC tài chính riêng

 – NĐDPL chi nhánh ký HĐLĐ (mặc nhiên theo luật thương mại 2005) Mọi hoạt động mua bán, thương mại được hoạch toán và kê khai riêng tại quận/huyện nơi có trụ sở
HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC Cùng tỉnh với trụ sở Cty Kê khai chung với trụ sở chính Cty

– Có MST chung trụ sở chính như giấy ĐKDN

 – Kê khai chung Trụ sở chính.

– Nếu ký HĐLĐ phải có giấy ủy quyền theo mẫu phụ lục  47/2015/TT-BLĐTBXH 

Khác tỉnh với trụ sở Cty Kê khai:
+ Chung thuế TNDN với trụ sở chính Cty
+ Riêng thuế môn bài, GTGT tại trụ sở chi nhánh

 

> Còn tiếp…