Phân biệt kê khai kế toán và chính sách lao động của Chi nhánh Doanh nghiệp

LOẠI HÌNH ĐỊA BÀN KẾ TOÁN – THUẾ HĐLĐ – BHXH – LƯƠNG GHI CHÚ
HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP Cùng tỉnh và Khác tỉnh – Kế toán riêng, hóa đơn riêng, thuế GTGT, TNDN, MST riêng 13 số

– Con dấu/DDPL riêng

– Kê khai: lập và BC tài chính riêng

  • Báo cáo thuế TNDN về Trụ sở chính (dù cùng hoặc khác tỉnh)
 – NĐDPL chi nhánh được ký HĐLĐ với NLĐ

– Kê khai BHXH riêng (dù cùng hoặc khác tỉnh với TS chính)

Mọi hoạt động mua bán, thương mại được hoạch toán và kê khai riêng tại quận/huyện nơi có trụ sở
HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC Cùng tỉnh với trụ sở Cty Kê khai chung với trụ sở chính Cty (báo cáo về trụ sở chính)

– Có MST chung trụ sở chính như giấy ĐKDN

  • Báo cáo thuế TNDN về Trụ sở chính (dù cùng hoặc khác tỉnh) > TSC kê khai nộp CQ thuế
 – Kê khai chung Trụ sở chính.

– Nếu ký HĐLĐ phải có giấy ủy quyền theo mẫu phụ lục  47/2015/TT-BLĐTBXH 

 Giám đốc Doanh nghiệp hoặc GĐ Chi nhánh được ký các văn bản của CN và đống dấu của CN.

GĐ chi nhánh chỉ ký và đóng dấu VB của CN

Khác tỉnh với trụ sở Cty +  Thuế môn bài, GTGT kê khai riêng tại chi nhánh

 

> Còn tiếp…