Kỹ năng Luật sư trong vụ án “đánh bạc nghìn tỷ” tại Phú Thọ

Căn cứ đồng thời giả thuyết các hồ sơ chứng cứ kèm lời khai của các bị cáo trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ diễn ra tại tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ là khách quan và đúng sự thật. Những vấn đề Cơ bản sau sẽ là kinh nghiệm quan trọng về kỹ năng Luật sư  trong các vụ án hình sự.


1/ ĐIỀU KIỆN ĐỦ  ĐỂ CÔNG TY CNC LÀ CÔNG TY “BÌNH PHONG” HOẶC CÔNG TY “NGHIỆP VỤ” CỦA C50:

  • C50 phải nắm giữ 100% vốn điều lệ của CNC: K8Đ4LDN2014: “Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”
  • C50 có thể chi phối cơ cấu và tổ chức hoạt động của CNC: b)K1Đ189LDN: “Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó”

2/ ĐIỀU KIỆN ĐỦ ĐỂ C50 LÀ CÔNG MẸ CỦA CNC:

C50 phải là công ty và có 1 trong 3 yếu tố sau: K1Đ189LDN2014

a) Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;
b) Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;
c) Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.

TÓM LẠI: dù trong quá trình thành lập, hoạt động công ty CNC bị C50 gây ảnh hưởng, tác động dưới các hình thức hay hành vi: sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông; chia lợi nhuận, báo cáo, gửi công văn, quyết định qua lại; hội họp, đề xuất, xin ý kiến, chỉ đạo, ban hành văn bản; cho thuê, ký kết hợp đồng; cử, đề cử nhân viên; tổ chức đào tạo; hội thảo nghiệp vụ… thì vẫn không đủ điều kiện trên cơ sở pháp luật để khẳng định: CNC là công ty con trực thuộc C50.

3/ NHỮNG VI PHẠM CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC CẢNH SÁT PHAN VĂN VĨNH, CỦA CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ CAO NGUYỄN THANH HÓA:

– Nhận tiền, lợi ích vật chất do phạm tội [đánh bạc] mà có (tiền, rượu, đồng hồ, Đô la).
– Nhận tiền, lợi ích vật chất để không tiến hành ngăn chặn hoặc điều tra truy tố hoạt động cơ bạc trái pháp luật (nếu không có tiền, quà cáp từ Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam thì CNC không thể hoạt động game bài).
– Tạo điều kiện để cá nhận, tổ chức tiến hành hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật (lập các tờ trình, đề cử nhân sự, gợi ý xếp đặt nhân sự).
– Báo cáo sai sự thật; không tố giác tội phạm (không báo cáo, ngăn ngừa khi biết hoạt động game bài Rikvip là trái pháp luật, báo cáo gian dối rằng game bài Rikvip đã được Bộ Thông tin Truyền thông cấp phép).
– Ký kết, ban hành, quyết định các văn bản trái pháp luật (ký VB thỏa thuận góp vốn, Hợp đồng cho CNC thuê trụ sở.
– Dùng quyền lực tác động để cơ quan chức năng không kiểm tra hoạt động của CNC.
– Không tham mưu, đề xuất điều tra hoặc tiến hành ngăn chặn hoạt động trái pháp luật của CNC.
– Không hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ đơn vị vũ trang nhân dân trong việc ngăn chặn phòng chống, điều tra khởi tố tội phạm (chức năng của Tổng cục cảnh sát) mà còn tổ chức cấu kết dung túng tiếp tay với tội phạm.

4/ DẤU HIỆU VI PHẠM CỦA 2 ÔNG PHAN VĂN VĨNH VÀ NGUYỄN THANH HÓA KHÉP VÀO CÁC TỘI DANH SAU:

a) Các tội danh (đáng lý) cần làm rõ và ra quyết định trong bản án sơ thẩm:

– Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đ356 BLHS2015/2017. (Những thiệt hại gây ra làm ảnh hưởng an ninh trật tự, lợi ích của nhà nước bị xâm phạm, uy tín danh dự của Đảng của CAND, Tài sản thất thoát của cá nhân gai đình…)
– Tội nhận hối lộ. Đ354

b) Các tội danh kiến nghị điều tra khởi tố trong phiên tòa phúc thẩm hoặc vụ án khác:

– Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đ323 (nếu phát hiện tại nhà 2 ông Vĩnh và Hóa có tài sản được cho tặng từ 2 ông Dương và Nam)
– Tội rửa tiền. Đ324 (Dấu hiệu: ông Vĩnh và ông Hóa tẩu tán tiền bạc do ông Dương, ông Nam đưa/biếu tặng vào tài khoản ngân hàng, hoặc đầu tư kinh doanh với tên sở hữu là người khác)

c) Các vi phạm kỷ luật Đảng viên và Điều lệ công an nhân dân, Luật CAND và Luật CBCC , Luật phòng, chống tham nhũng để làm căn cứ tước quân tịch và khai trừ Đảng viên

Vi phạm Đ31 Luật CAND2014: “Cán bộ, chiến sĩ CAND không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đồng thời, không được làm những việc trái với pháp luật, điều lệnh Công an nhân dân và những việc mà pháp luật quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm”

– Vi phạm Đ10 trong 10 Điều kỷ luật của CAND: “phải Thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các qui định của chính quyền địa phương nơi cư trú.
– Vi phạm Đ1 trong – 19 Điều đảng viên không được làm 47-QĐ/TW: “Nói, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng; làm những việc mà pháp luật không cho phép.”
Vi phạm Đ9: “Làm trái quy định trong những việc: quản lý nhà, đất, tài sản, vốn, tài chính của Đảng và Nhà nước; huy động vốn và cho vay vốn tín dụng; thẩm định, phê duyệt, đấu thầu dự án…”

– Vi phạm K2Đ18 Luật CBCC2008:Sử dụng tài sản của Nhà nước và của nhân dân trái pháp luật.” (Trường hợp tổng cục trưởng cảnh sát cho CNC thuê trụ sở mà không hoạch toán vào ngân sách đơn vị)

Vi phạm b)K1Đ37 Luật PCTN2005/2007/2012: “Thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;” (Ông Vĩnh và ông Hóa đã tác động, chi phối hoạt động của công ty CNC)

5/ NHỮNG KIẾN NGHỊ HỦY BỎ, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA TÒA ÁN LIÊN QUAN VỤ ÁN:

– Kèm theo bản án, tòa án xét xử vụ án “đánh bạc nghìn tỷ này” ban hành công văn kiến nghị gồm nội dung: phân tích sự bất cập, thiếu sót trong quản lý nhà nước liên quan vụ án; đề xuất phân định cụ thể chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm chính của cơ quan nhà nước liên quan vấn đề quản lý thẻ game, phát hành thanh toán, chiết khấu từ các thẻ thanh toán (trò chơi, mua sắm, tiêu dụng, chuyển khoản, thu hộ, cước viễn thông…). Theo đó, kiến nghị các cơ quan hữu quan ban hành VBQPPL điều chỉnh lĩnh vực doanh nghiệp thực hiện hoạt động thanh toán chỉ được nhận chiết khấu và thực hiện giao dịch khi giao dịch đó hợp pháp về thủ tục cũng như nguồn gốc tiền tệ. Đ625 BLTTHS2015.