Hoạch định, quản lý nguồn lực; chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự

A) ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NGUỒN LỰC CỦA DOANH NGHIỆP

1/ Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nhân sự, số lượng nhân sự

+ Các khách quan bên ngoài (tiền lương cùng ngành nghề, bạn bè DN bên ngoài lôi kéo…) và môi trường (Môi trường hiện tại khắc nghiệt, bè phái, cơ sở vật chất xuống cấp…)

+ Chính sách nhà nước về ưu đãi ngành nghề, sự chuyển dịch thị hiếu sản xuất tiêu thụ hàng hóa…

2/  Phân tích hiện trạng quản trị nguồn nhân lực

+ Đánh giá thực chất nguồn nhân lực của doanh nghiệp: tỷ lên nam nữ, tháp tuổi. Số lượng lao động trực tiếp, lao động chuyên môn, lao động quản lý, lao động gián tiếp; lao động thuê ngoài, theo thời vụ…

+ Mật độ lao động thay đổi theo từng mùa trong năm (do nhu cầu sản xuất, do tác động bên ngoài)

+ Số lượng lao động bị kỷ luật, bị sa thải; tự ý bỏ việc

3/ Phân tích tình hình lao động hiện tại

Cơ cấu định biên số lượng hợp lý theo từng bộ phận

+ Số lượng nhân sự luôn có tinh thần trách nhiệm, yên tâm làm việc, phấn đấu thăng tiến

+ Số lượng không còn khả năng, sức khỏe đóng gớp cho DN, số lượng mất động cơ, nhiệt huyết làm việc; số lượng không thể thích nghi với môi trường làm việc, văn hóa công ty.

B) XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIỮ CHÂN, THAY THẾ LAO ĐỘNG

+ Dự tính số lượng lao động sẽ biến động đầu năm: số thăng tiến, nghỉ hưu, có nhu cầu nghỉ việc

+ Phân tích khả năng tuyển dụng cung cầu nhân lực và khả năng điều chỉnh cân đối trong giai đoạn cao điểm nhân sự

+ Khả năng kiêm nhiệm công việc của nhân lực nội bộ

+ Phân tích mức cung ở thị trường lao động bên ngoài

+ Phân tích khả năng đáp ứng của nhân lực tuyển dụng từ các nguồn khác nhau

+ Dự báo nguồn lực đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong ngắn hạn 1-3 năm tới

+ Xây dựng chính sách giữ chân người tài, cá nhân không thể thay thế

+ Danh sách số lượng nhân sự không đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, phương cách chấm dứt hợp đồng đúng quy định pháp luật

C) XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ

+ Nội dung về chế độ phúc lợi theo các cấp nhân sự

+ Chính sách động viên khuyến khích phấn đấu đề bạt thăng cấp, tăng năng suất lao động

+ Chính sách đãi ngộ, tặng thưởng cho cá nhân có thành tích xuất sắc

+ Xây dựng Thang bảng lương tương ứng với ba tiêu chí 3P: vị trí chức danh, chuyên môn bằng cấp. và mức độ hoàn thành công việc

D) TỔNG KẾT XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU VÀ KHẢ NĂNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ THEO HOẠCH ĐỊNH

+ Xác định kinh phí và phân công nhân sự đảm nhiệm chiến lược nhân sự

+ Thời gian bắt đầu triển khai; thời hạn các gói lộ trình; trách nhiệm chế tài thực hiện

+ Thời điểm tổng kết đánh giá ban đầu: xác định ưu khuyết điểm trong quá trình thực hiện, bổ sung, chỉnh lý chiến lược.