Kiến thức về Luật sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thực phẩm tiêu dùng

 1. Tra cứu nhãn hiệu hàng hóa đã đăng ký: http://iplib.noip.gov.vn/
 2. Luật Sở hữu trí tuệ 2005SĐBS 2009  Full (hợp nhất)
  • 131/2013/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
  • 99/2013/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp (nhãn hiệu)
 3. Luật Doanh nghiệp 2005 – 2014

Đ19: Xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
1. Không được sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân đã được bảo hộ để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp được sự chấp thuận của chủ sở hữu tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đó. Trước khi đăng ký đặt tên doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có thể tham khảo các nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đã đăng ký và được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu về nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý của cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp.
2. Căn cứ để xác định tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp được thực hiện theo các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.
Doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu đặt tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thì doanh nghiệp có tên vi phạm phải đăng ký đổi tên.
3. Chủ thể quyền sở, hữu công nghiệp có quyền đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp có tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp phải thay đổi tên gọi cho phù hợp. Chủ thể quyền sở hữu công nghiệp có nghĩa vụ cung cấp cho Phòng Đăng ký kinh doanh các tài liệu cần thiết theo quy định tại Khoản 4 Điều này.


K3Đ18. Phòng Đăng ký kinh doanh có quyền chấp thuận hoặc từ chối tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và quyết định của Phòng Đăng ký kinh doanh là quyết định cuối cùng.

> DN muốn kiện phải có GCNĐK nhãn  hiệu đã ĐK tại cục SHTT Bộ KHCN

 1. Luật Hình Sự 1999 – SĐBS 2009; Đầy Đủ 1999/2009 (Full) – 2015 (Bộ luật hình sự) 1985 – BLHS2015 (mụclục)
  BLHS2015/SĐBS2017 full hợp nhất (mucluc)

  Đ171. Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp: phạt đến 1 tỷ

 2. Trình tự đăng ký nhãn hiệu

KIẾN THỨC LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 2005
-QuyenSHTT: quyenTgia(sangtao+Sohuu:quyenNhanThan(datten,congbo,baove) +Taisan(phaisinh,Bdien,phanphoi)+quyenLienQuan(banghi, ChuongtrinhBieuDien)+SohuuCN+…
*SuDungTacPhamkoxinpep:ginagday,luutruTvien,Bdienfree,chuphinh,chuyenthah chunoi
*TjanBH:QuyenNT:notime
-TpamPaisih:dich+caibien…
-Sagche:gpapkthuat,ugdugtuTNhien,thgbgom:KDCN+N/hiu
-KdagCN:hdagSP.N/hieu:pbiet hhoa,dvu
-Cdandialy:pbietnguongoc SP
-VBagBHo:capngoaiTacPam(GCN)
*PSihQuyen:lucTP hihthah;lucdc capBag
*QLY:boKHCN+VHTT+NNPTNT
-DtuogkodcBaoho: ttuc,VBPL
*SHCN:BagDQuyenSChe:moi+stao+udug
-DtuogkodcBH: hdagBb,ctrihXD
*NHieu(D72):nhinthay+pbiet
-kodcBho:jogTChucNtieg
LUATSHTT2
*VBBH:docqSche;DQkdagCN;GiayCNDKtkeMach;GCNnHieu;GcnDkChiDDLy
*tenTM>
(tenDN:tenddu/Qte/tentat)*CdanDialy*BmatKD
*DKBagSC,KDCN…
-BenAcotheDKquyenshneuBenB sxvakopandoi
-DNNngoaiSXtaiVN tu DKhoac Uquyen
-CugngayDK thithoathuan/bituchoi
HIEULUC:
-bDQSC:20n-bDQKHCN:5n+2x5n
-gCNDKNH:15n(dcjahan nhieulan)
*CHAMDUTHL: ChuVB tuboQ,ChuVBkoksoatdc
*CogboQSHCN tren cogbao trog60n
*DonDk: tokhai+TlieuMauTT+giayUQ(tutao)
-1donYCcap1Bag gomnhiuSPcugNhom
*KDagCN paimotatugloaiSP:chup+ve
*YCDKNhanHieu: mau,ttin,DmucHH,puhopThoaU Nixo
-ThamdihdonShCN:hihthuc: 1th;NDug:SChe12th
-CBo: DKsagche:thg19;KDCN+NH:2th

_________

Tài liệu An toàn vệ sinh thự phẩm full
> 15/2012/TT-BYT Quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
> Nội quy an toàn vệ sinh LĐ  – 13 Điều kiện CB cho cơ sở SX Thực phẩm 
__________

1- QUI ĐỊNH VỀ BẢO QUẢN
Tuyệt đối tuân thủ các quy định về nhiệt độ bảo quản đối với các loại thực phẩm khác nhau theo quy định về nhiệt độ bảo quản thực phẩm.
2- QUI TRÌNH CHẾ BIẾN
Toàn bộ qui trình chế biến phải diễn ra 1 chiều và được phân biệt riêng rẽ về vị trí, dụng cụ sử dụng và người thực hiện: nhận thực phẩm -> sơ chế -> chế biến -> lưu mẫu -> chia thức ăn -> phục vụ -> dọn rửa -> xử lý rác
3- QUY CHẾ VỀ PHỤC VỤ
Luôn giữ tác phong nhanh nhẹn, niềm nở, ân cần, lắng nghe và trả lời đầy đủ những thắc mắc của khách hàng. Trong trường hợp không xử lý được, phải lập tức báo cáo cho Quản lý để giải quyết
4- QUY ĐỊNH VỀ VỆ SINH VĂN PHÒNG VÀ TRANG THIẾT BỊ
Trang bị cho từng bộ phận: bảo quản, sơ chế, chế biến, chia thức ăn, phục vụ, dọn rửa, xử lý rác phải được qui định rõ ràng để tránh nhầm lẫn (sử dụng ký hiệu, màu sắc kích cỡ để phân biệt).
Ví dụ :
Toàn bộ dụng cụ sơ chế đánh dấu màu xanh.
Toàn bộ dụng cụ chế biến đánh dấu màu đỏ.
5- QUY ĐỊNH VỀ DỊCH VỤ VE SINH THỰC PHẨM
Tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc: “ 24h/24h luôn luôn vệ sinh sạch sẽ và an toàn thực phẩm”
Toàn bộ nhân viên phục vụ trong bếp phải có phiếu khám bệnh định kỳ (6 tháng/lần).
Thực phẩm đã phục vụ không được sử dụng lại (trừ những đồ còn nguyên gói như bơ, mứt…).
6 – QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ RÁC
Thùng rác trong bếp phải mở nắp được bằng chân.
Bao rác phải đầy đủ.
Sau mỗi ca làm việc phải buộc chặt bao rác (không để chảy nước, nếu thủng phải dùng bao mới bọc ngoài và buộc chặt) và chuyển ngay ra nhà rác.
7- QUY ĐỊNH KIỂM TRA SỨC KHỎE
MỤC ĐÍCH
Xác định bệnh và điều trị kịp thời cho các nhân viên mắc phải các bệnh truyền nhiễm.
Đảm bảo ngăn ngừa sự lây lan các bệnh truyền nhiễm.
Đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc Vệ Sinh công nghiệp An Toàn Thực Phẩm của Bộ Y Tế.

Quy trình thẩm định Vệ sinh an toàn thực phẩm