Quy định về công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm/hàng hóa – Đăng ký hợp quy

Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006(HDCT: 127/2007/NĐ-CP)

Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa 2007

  • 31/2017/TT-BYT Danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn
  • Nghị định 43/2017/NĐ-CP: Về nhãn hàng hóa (Hiệu lực từ 1/6/2017)
  • Nghị định 89/2006/NĐ-CP: Về nhãn hàng hoá (Hiệu lực: 13/03/2007 – 01/06/2017)
  • 185/2013/NĐ-CP (HL: 01/01/2014 – 05/01/2016)
  • 124/2015/NĐ-CP: (HL từ: 05/01/2016)
    SĐBS 185/2013/NĐ-CP (HL: 01/01/2014 – 05/01/2016): quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
  • 80/2013/NĐ-CP: về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Dán nhãn hàng hóa)
  • Hợp nhất thông tư  30/2011/TT-BKHCN và 23/2007/TT-BKHCN  hướng dẫn chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch, xây dựng, thẩm định, ban hành; rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ; trình bày và thể hiện nội dung; thông báo, phổ biến, đăng ký, xuất bản, phát hành quy chuẩn kỹ thuật
  • 132/2008/NĐ-CP: quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

NGUYÊN TẮC PHẢI CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA/SẢN PHẨM

– Bất kỳ sản phẩm hàng hóa nào bán ra thị trường đều phải công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm/hàng hóa: Hàng hóa, sản phẩm bao gồm:
+ Thức ăn, thức uống, thực phẩm, thuốc chữa bệnh…
+ Máy móc, trang thiết bị nông nghiệp, công nghiệp, công nghệ;
+ Vật phẩm, vật dụng văn phòng phẩm; Trang phục, đồ dùng cá nhân;
+ Vật liệu, hàng hóa trang trí nội thất, nhà cửa.
+ v/v…

– Những sản phẩm hàng hóa mà các cơ quan, bộ ngành quy định chất lượng đo lượng, tiêu chuẩn chất lượng theo các chỉ số ISO, chỉ số TCVN (ban hành kèm nghị định/thông tư/phụ lục/danh mục…) thì buộc cá nhân tổ chức phải sản xuất, chế tạo hoặc thực hiện theo đúng quy định.
+ Việc đăng ký các tiêu chuẩn trên gọi lai “đăng ký hợp quy (CE)”

Một sản phẩm/hàng hóa đã đăng ký hợp quy, có thể không càn phải đăng ký Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

– Việc công bố/dán nhãn/in ấn trên bao bì sản phẩm về nguồn gốc, địa chỉ, quy cách hàng hóa được thực hiện theo quy định về việc Dán nhãn xuất xứ hàng hóa.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ, CÔNG BỐ, DÁN NHÃN HÀNG HÓA/SẢN PHẨM

– Tùy theo loại sản phẩm thuộc tính năng, lĩnh vực, công dụng và nguyên liệu sản xuất… cá nhân, tổ chức liên hệ cơ quan ban ngành quản lý liên quan để làm các thủ tục về đăng ký, chứng nhận hoặc công bố tiêu chuẩn chất lượng, đăng ký hợp quy sản phẩm hàng hóa.

– Các cơ quan quản lý về hàng hóa sản phẩm phải làm thủ tục đăng ký/công bố bao gồm:
+ Sở/Bộ khoa học và công nghệ;
+ Sở/Bộ y tế;
+ Sở/Bộ văn hóa thể thao và du lịch;
+ Sở/Bộ thông tin truyền thông;
+ Sở/Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.