Mẫu đề thi (trắc nghiệm) – Tài liệu ôn thi Công chức, Viên chức

1) Mẫu đề thi viên chức giáo viên phổ thông

 • 100 Câu trắc nghiệm (Giáo viên không nên để ý các câu về “điều mấy, khoản mấy, thông tư nào”…)

2) Mẫu đề thi công chức Tư pháp – Hộ tịch

________________________________________________

>>> XEM THÊM:

 1. Tài liệu ôn thi công chức ngành Bảo hiểm xã hội
 2. Tài liệu ôn thi công chức ngành Giáo dục (1)
 3. Tài liệu ôn thi công chức ngành Giáo dục (2)
 4. Tài liệu ôn thi công chức môn Tin học
 5. Tài liệu ôn thi công chức ngành Tài chính
 6. Tài liệu ôn thi công chức năm 2011 chuyên ngành Quản lý nhà nước
 7. Tài liệu ôn thi công chức môn Tiếng Anh
 8. Tài liệu và đề thi công chức ngành Hải quan
 9. Tuyển tập các câu hỏi thi công chức (có lời giải)
 10. Đề thi công chức ngành Thuế
 11. Đề thi công chức ngành Thuế (2008)
 12. Đề thi công chức ngành Luật Hành chính
 13. Đề thi công chức ngành Hải quan (2010)
 14. Các mẫu đề thi công chức năm 2010

________________________________________________

1. Tài liệu ôn thi công chức chuyên ngành Luật.
2. Nội dung thi công chức Giáo viên THPT.
3. Tài liệu tham khảo thi công chức Bộ Nông nghiệp 2009.
4. Tài liệu ôn thi công chức ngành Bảo hiểm xã hội 2011
5. Trọn bộ tài liệu ôn thi công chức Nhà nước.
6. Tài liệu tham khảo ôn thi công chức Bảo hiểm xã hội.
7. Một số câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức.
8. Tài liệu ôn thi công chức Hải quan 2011.
9. Đề cương ôn thi công chức 2011 khối Nội chính.
10. Đề cương ôn thi công chức 2011 khối Văn xã.
11. Đề cương ôn thi công chức 2011 khối Kinh tế – Ngân sách.
12. Đề cương ôn thi công chức 2011 khối Khoa học kỹ thuật.
13. Đề cương ôn thi công chức 2011 khối quận.
14. Đề cương ôn thi công chức 2011 khối huyện.
15. Đề thi công chức tỉnh Thái Bình năm 2007.
16. Đề thi công chức thành phố Cần Thơ năm 2007.
17. Đề thi công chức tỉnh Yên Bái năm 2007.
18. Đề thi công chức thành phố Hà Nội năm 2007.
19. Đề thi công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2007.
20. Đề thi công chức trắc nghiệm năm 2007.
21. Đề thi công chức Thuế TP. HCM 2011
22. Tài liệu sưu tầm phục vụ thi công chức Hải Quan.
23. Nội dung thi công chức ĐH Thể dục thể thao Bắc Ninh.
24. Tài liệu ôn thi công chức môn Quản lý nhà nước.
25. Nội dung thi công chức Cao đẳng Sư phạm Hà Nội 2008.
26. Tài liệu thi công chức Mầm non.
27. Tài liệu thi công chức Tiểu học.
28. Tài liệu thi công chức Trung học cơ sở.
29. Nội dung câu hỏi phỏng vấn thi công chức cấp Tỉnh.
30. Tài liệu ôn thi công chức nhà nước môn tin học.
31. Tài liệu ôn thi công chức nhà nước môn tiếng anh.
32. Kiến thức chung ôn thi công chức nhà nước.
33. Tài liệu ôn thi công chức nhà nước nghiệp vụ chuyên ngành Thuế.
34. Đề thi công chức Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình 2007.
35. Đề thi công chức thuế khu vực miền Nam 2010.
36. Đề thi công chức thuế năm 2005.
37. Một số đề thi và câu hỏi ôn tập thi công chức (Chuyên viên chính).
38. Đề thi công chức Kiểm toán nhà nước năm 2010.
39. Đề thi công chức Bảo hiểm xã hội Cần Thơ 2007.
40. Đề thi công chức Bảo hiểm xã hội Hà Nội 2007.
41. Đề thi công chức Bảo hiểm xã hội Yên Bái 2007.
42. Tài liệu ôn thi công chức Hải quan 2011 phần tiếng Anh.
43. Đề thi công chức Bảo hiểm xã hội Lạng Sơn 2007.
44. Tài liệu ôn thi công chức Hành chính – nhân sự.
45. Tổng hợp câu hỏi và đáp án ôn thi công chức nhà nước ngành Quản lý nhà nước.
46. Tài liệu thi công chức Hải quan môn tin học 2011.
47. Bộ đề thi công chức Tư pháp – Hộ tịch.
48. 5 đề thi công chức Lý luận chung về nhà nước và pháp luật.
49. Tài liệu ôn thi công chức Hành chính 2011.
50. Tài liệu ôn thi công chức Luật 2011.

-Trích Doko.vn-

________________________________________________