Hỏi đáp về quy định nơi khám chữa bệnh ban đầu

  1. Thông tư 10/2009/TT-BYT
  2. Hướng dẫn 52 HD/BTCTW
  3. Luật BHYT 2008

__________________________________________

Hỏi : Cơ sở khám chữa bệnh gồm những nơi nào?

Đáp: Theo thông tư 10/2009/TT-BYT, thì các nơi khám chữa bệnh gồm: Trạm y tế cấp xã; Trung tâm y tế, bệnh viện cấp huyện (thường là BV hạng IV & III); bệnh viên cấp tỉnh, BV chuyên khoa (BV hạng II); Bệnh viện trung ương/thuộc bộ y tế (BV hạng I & đặc biệt).

Hỏi: Người dân có được quyền chọn cơ sở khám chữa bệnh ban đầu (NKCBBĐ) không?

Đáp: Người dân chỉ được chọn NKCBBĐ đối với CSKCB cấp xã hoặc cấp huyện. Mặc khác, mỗi đầu quý (theo thời gian đăng ký thẻ BHYT) người dân được quyền thay đổi NKCBBĐ trong phạm quy địa phương cư trú của mình.

Hỏi: vậy trường hợp nào thì người dân được đăng ký NKCBBĐ các bệnh viện lớn hơn, hạng cao hơn?

Đáp: Có 2 trường hợp thông thường sau:

– Trường hợp 1: khi nơi cư trú của người tham gia BHYT không có các cơ sở KCB tuyến xã hoặc tuyến huyện.
– Trường hợp 2: Nơi cư trú (địa phương) của người dân đó có cơ sở KCB thuộc hạng II/I hoặc đặc biệt
*** Ngoại lệ: các đối tượng lãnh đạo tỉnh hoặc ưu tiên theo Hướng dẫn số 52 HD/BTCTW
– Trường hợp khác: Người có công với cách mạng, người từ 85 tuổi trở lên; trẻ em dưới 6 tuổi

Hỏi: Trường hợp nào thì được chuyển viện (chuyển cơ sở KCB tuyến trên)?

Đáp: Người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế được chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh tùy theo mức độ bệnh tật, phù hợp với phạm vi chuyên môn và phân tuyến kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh. Nghĩa là trường hợp NKCBBĐ không đủ khả năng KCB đối với loại bệnh mà người dân cần khám/điều trị, mặc nhiên vào trường hợp đó, cơ sở KCB sẽ làm thủ tục chuyển viện theo quy định của bộ/sở y tế là chuyển từng tuyến trên liền kề (Trạm y tế>Bệnh viện hạng IV>II>I/đặc biệt.)

Tuy nhiên, dù người bệnh có yêu cầu, thì NKCBBĐ chỉ khuyến cáo về quyền lợi mà họ phải chấp nhận khi quyết định chuyển viện (mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cao hơn khi khám bệnh, chữa bệnh không theo đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật.) và không thể cấp giấy chuyển viện theo ý người bệnh được.