Chuẩn bị luận cứ pháp lý trước vụ án Chủ đầu tư tòa nhà 8B Lê Trực khởi kiện UBND Quận Ba Đình, Tp.Hà Nội

Công trình 8B Lê Trực là dự án cao ốc xây dựng nhà ở thương mại. Dự án được thiết kế dựa trên quy hoạch 1/500 được UBND TP.Hà Nội phê duyệt theo Tiêu chuẩn thiết kế Việt Nam về nhà ở cao tầng, triển khai dự án từ năm 2010. Dự án được cấp Giấy phép xây dựng tháng 3.2014

Năm 2015, sau khi có nhiều  ý kiến của dư luận và phương tiện truyền thông, TP. Hà Nội tiến hành kiểm tra công trinh 8B Lê Trực. Đoàn kiểm tra của liên ngành TP.Hà Nội ra kết luận Công trình 8B Lê Trực có nhiều sai phạm so với Giấy phép xây dựng đã được cấp.
Tháng 11.2015, TP.Hà Nội bắt đầu phá dỡ các sai phạm tại công trình 8B Lê Trực. Đến tháng 8/2017, việc phá dỡ vẫn chưa hoàn thành. Cùng thời gian này, chủ đầu tư công trình cũng đã làm đơn khởi kiện UBND Quận Ba Đình và Tp. Hà Nội lên tòa án TP. Hà Nội.

Ngày 4/9/2018 Truyền thông nhà nước (Đài TNVN) thông tin chính thức về vụ kiện này.

LUẬT SƯ BẢO VỆ CHỦ ĐẦU TƯ 8B LÊ TRỰC
(nguyên đơn)
LUẬT SƯ BẢO VỆ UBND QUẬN BA ĐÌNH / TP.HÀ NỘI (bị đơn)
–     Áp dụng thủ tục tố tụng hành chính để khởi kiện, hay vừa kiện hành chính vừa kiện dân sự?

– Trường hợp nhập chung các yếu tố dân sự trong cùng vụ án hành chính; trường hợp tách thành một vụ án dân sự riêng lẻ. Đ35 LTTHC2015

– Trường hợp tòa án có thể ủy thác lẫn nhâu để giải quyết từng vấn đề hành chính. Đ92 LTTHC2015

–     Dự án công trình kéo dài và liên quan tố tụng từ 2008 đến 2017. Áp dụng luật tố tụng hành chính hoặc dân sự có hiệu lực năm nào?

–     Giấy phép xây dựng công trình có thuộc diện không cần phải cấp phép không?

–     Việc cấp phép xây dựng có phải dựa trên các quyết định quy hoạch đô thị hoặc Luật quy hoạch đô thị không? K4Đ30 LQHĐT2009

–     Chủ đầu tư được phép xây dựng dựa trên nội dung của GPXD hay quy định của Luật quy hoạch đô thị, Luật xây dựng, hay theo Tiêu chuẩn thiết kế Việt Nam về nhà ở cao tầng?

–     Viện dẫn quy định pháp luật khi có xung đột pháp luật.

–     Cấp phép XD cho công trinh 8B Lê Trực thuộc thẩm quyền của sở xây dựng, sở quy hoạch đô thị Hà Nội, hay UBND Tp. Hà Nội, hay Bộ xây dựng?

–     Dự án được triển khai theo Luật quy hoạch đô thị hoặc Quyết định về phê duyệt quy hoạch của UBND Tp.Hà Nội, nếu sai với GPXD thì có được tiếp tục triển khai?

–     Việc cưỡng chế tháo dỡ thuộc thẩm quyền của UBND cấp Quận hay UBND cấp thành phố?

–     Nếu UBND cấp quận cưỡng chế tháo dỡ theo chỉ đạo của UBND cấp tỉnh hoặc Thủ tướng chính phủ (nhưng QĐ cưỡng chế là sai lầm) thì ai chịu trách nhiệm [bồi thường nhà nước])?

– Yêu cầu tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (ngưng thực hiện QĐ hành chính – cưỡng chế tháo dỡ) Đ55 LTTHC2015

–     Theo chủ đầu tư, đơn khởi kiện đã được thụ lý gần một năm mà không thấy tòa án triệu tập phiên họp giao nhận chứng cứ hoặc hòa giải thì có đúng quy định tố tụng?

–     Bị đơn có được phép hoặc được kiến nghị khởi kiện lên tòa án cấp cao hoặc tối cao để đảm bảo tính khách quan và công tâm trong phán quyết không?

– Nguyên đơn có được vừa khiếu nại lên chủ tịch UBND quận Ba Đình hoặc UBND Tp.Hà Nội, vừa khởi kiện lên tòa án không? Đ33 LTTHC2015

– Tòa án ND Tp.Hà Nội có thẩm quyền khiếu nại quyết định của Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội không?

–     Những khách hàng (người dân) có căn hộ bị tháo dỡ liên quan đến các hợp đồng mua bán BĐS với chủ đầu tư DA8BLT, có quyền khởi kiện UBND quận Ba Đình hoặc UBND Tp.Hà Nội trong một vụ án riêng lẻ, hay cùng vụ án hoặc với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án DA8BLT không?

– Trường hợp UBND quận Ba Đình hoặc UBND Tp.Hà Nội ngưng tháo dỡ, đề nghị thương lượng. các tình huống:
+ Chính quyền không cưỡng chế nữa, nhà đầu tư hoàn thiện các hạng mục đã xây.
+ Chính quyền bồi thường với một mức hợp lý cho cả hai bên.
+ Chính quyền không thương lượng, vẫn để vụ án tiến hành xét xử.

–     Ai sẽ là đại diện hợp pháp của UBND quận Ba Đình hoặc UBND Tp.Hà Nội tham gia tố tụng? Đ53,Đ61 LTTHC2015

– Đối tượng bị kiện là quyết định hành chính (Giấy phép xây dựng) hay hành vi hành chính (việc cưỡng chế tháo dỡ) K1,K2 Đ3 LTTHC2015

–     UBND quận Ba Đình hoặc UBND Tp.Hà Nội có được phép mời Luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích trong vụ án này không?

–     Liên đoàn Luật sư VN sẽ xử lý thế nào khi được UBND quận Ba Đình hoặc UBND Tp.Hà Nội đề nghị cử Luật sư (thuộc ban chủ nhiệm đoàn Luật sư [mà] quản lý Luật sư đại diện cho nguyên đơn) tham gia bảo vệ cho bị đơn?

– Về việc hết thời hiệu 01 năm của quyết định hành chính bị khởi kiện (Giấy phép xây dựng). Việc loại trừ quyền khiếu kiện liên quan đến “bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo quy định của pháp luật” K1Đ30 LTTHC2015

– Sự chỉ đạo cưỡng chế của UBND Tp.Hà Nội đối với UBND quận Ba Đình làm vô hiệu thẩm quyền giải quyết của tòa án Tp.Hà Nội.

–     Trường hợp trong quá trình thụ lý vụ án, sở XD Ba Đình, hoặc UBND quận Ba Đình thu hồi (hủy) quyết định cấp phép XD mà trước đó đã cấp cho chủ đầu tư 8B Lê Trực?

–     Trường hợp trong quá trình thụ lý vụ án, UBND Tp.Hà Nội sửa đổi hoặc ban hành mới quyết định phê duyệt quy hoạch nơi tọa lạc của dự án Lê Trực, theo đó làm hạn chế tối đa quy mô xây dựng (đã rồi) của DA8BLT?

– Việc Chủ đầu tư DA8BLT đã từng công nhận sai phạm theo kết quả thanh tra, từng cam kết tháo dỡ phần công trình xây dựng sai phạm.

– Những cơ sở pháp lý cho phép hạn chế việc xây dựng làm ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng, đến vị trí trọng điểm của một khu vực có tính chiến lược nhạy cảm.

– Những văn bản của cơ quan nhà nước yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng thi công, chờ ý kiến chỉ đạo của cấp thẩm quyền.

– Những văn bản liên quan, buộc nhà đầu tư phải phát hiện, phải xin ý kiến hoặc hoàn thiện thủ tục trước hoặc trong khi triển khai dự án.

– Không hòa giải với chủ đầu tư, để tòa án xét xử, lập luận theo sự chỉ đạo của chính phủ, vì tính chất đặc biệt của an ninh quốc gia. Tòa án phải xét xử dựa trên lợi ích quốc gia là trên hết.

– Song song với việc hòa giải với nguyên đơn DA8BLT, bị đơn UBND Tp.Hà Nội nhanh chóng sửa đổi bổ sung Quyết định về quy hoạch 1/500 liên quan tới dự án 8B Lê Trực.