Kiến thức về Luật Quản lý thuế 2006

>>> Luật Quản lý thuế 2006

>>> Luật Kế toán 2003

1/ Kỳ tính thuế là khoảng thời gian để xác định số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế

– Kỳ thuế theo tháng – quý – năm

2/ Người nộp thuế: cá nhân, tổ chức, phải đăng kí kinh doanh, và có mã số thuế (sau 10 ngày hoạt động)

– Hộ gia đình: có thể nộp thuế khoán (Thuế được ấn định); môi trường, tiêu thụ đặc biệt, Thu nhập cá nhân…

– Tổ chức Doanh nghiệp nộp các loại thuế: GTGT, TNDN, TTĐB, TNCN, Trước bạ…

– Doanh nghiệp kê khai thuế phải mở sổ kế toán, Đăng ký hóa đơn (Hóa đơn phải có MST – Điều 28)

– Có thể nhờ dịch vụ làm thủ tục về thuế (có từ 2 nhân viên Cao Đẳng có chứng chỉ hành nghề trở lên, tổ chức này chịu trách nhiệm trước pháp luật)

3/ Đăng ký/Kê khai thuế: (Điều 25)

– Bằng cách Trực tiếp, bưu điện, mạng internet

– Cá nhân, tổ chức được tự khai thuế (Điều 30)

  • Khai thuế theo Tháng: ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với loại thuế khai và nộp theo tháng
  • Khai theo Năm: ngày thứ ba mươi của tháng đầu tiên
  • Khai theo Quý: ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo (Điều 32)
  • Các loại khác: sau khi làm tờ khai hoặc sau 10 ngày

– Có thể gia hạn việc khai thuế nhưng không qua 30 ngày (Điều 33). Có thể khai bổ sung, sửa chữa hồ sơ khai thuế (Điều 34)

4/ Các trường hợp Ấn định thuế:

– Không đăng ký thuế; không khai thuế, khai sai, khai thiếu; Hoặc trốn thuế (Điều 37)

– Bộ Tài chính xác định mức thuế khoán đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. (Điều 38)

– Người Nộp thuế phải thực hiện liệc ấn định thuế, trước khi thực hiện quyền khiếu nại tố cáo (Điều 41)

5/ Thời hạn nộp thuế (Điều 42)

– Đồng thời với việc khai thuế (thông thường)

– Hàng hóa XNK Có thể được bảo lãnh nộp thuế trong 30 ngày

– Có thể gia hạn nộp thuế nhưng không quá 2 năm)

6/ Các cơ quan thu thuế: (Điều 45)

– Kho bạc, cơ quan thuế, ngân hàng thương mại (sau 8h phải chuyển vào ngân sách nhà nước)

– Tiền nộp thừa sẽ hoàn trả cho người nộp thuế (Điều 47)

7/ Nghĩa vụ nộp thuế trong các trường hợp khác: (Điều 54)

– Xuất cảnh; Giải thể theo luật Doanh nghiệp 2005; Phá sản theo Luật phá sản 2004 (nếu không còn tài sản [vốn điều lệ] thì được miễn thuế Điều 65)

– Hợp nhất, Sáp nhập, chia/tách Doanh nghiệp (Điều 55)

– Thừa kế của người thân của người có trách nhiệm nộp thuế chết, mất tích, mất năng lực dân sự

8/ Các cá nhân, tổ chức được hoàn thuế theo quy định của các luật về thuế (Điều 57)

9/ Kiểm tra/Thanh tra thuế (Điều 77)

– Kiểm tra hồ sơ tại cơ quan thuế, KT/thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế

– Phải gửi quyết định thanh tra chậm nhất 3 ngày và thanh tra trong vòng 30 ngày (Điều 82)

– Trong 15 ngày phải ra kết luận thanh tra

9/ Tạm giữ tài liệu tang vật (Điều 90)

– Cơ quan thanh tra có quyền khám xét nơi chứa tại liệu, tang vật (điều 91)

10/ Cưỡng chế (Điều 92)

– Sau 90 ngày vi phạm việc nộp thuế

– Các biện pháp: (Điều 93)

  • Trích từ tài khoản ngân hàng
  • Khấu trừ tiền lương (không quá 30%; doanh thu (không quá 50%)
  • Kê biên đấu giá (sau 30 ngày) tài sản, tài sản từ người thứ ba đang cất giữ/đang nợ  (Điều 100)
  • Thu hồi Giấy ĐKKD, đình chỉ hóa đơn
  • Các quy định xử phạt vi phạm về PL thuế – Thời hiệu xử phạt là 2 năm – hành vi gian lận, trốn thuế là 5 năm (Điều 103, 110)