Nợ tiền Bảo hiểm xã hội, Doanh nghiệp “mắc những tội” gì?

KHI KHÔNG THỰC HIỆN NGHĨA VỤ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI (gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp), DOANH NGHIỆP VI PHẬM NHỮNG LỖI SAU:

1. Theo quy định của pháp luật, Doanh nghiệp phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động – Điều 6/ luật lao động 2012 – Điều 2/luật BHXH

2. Đại đa số các DN khi có hợp đồng lao động với người LĐ thì hàng tháng họ đều trích trừ các khoản phải đóng BHXH của người LĐ (9.5%/Tổng lương)

3. Các khoản đóng BHXH, là các khoản chi phí hợp lý DN nghiệp được phép trừ khi tính Thuế thu nhập doanh nghiệp. Do vậy số tiền này thực chất không phải là của DN mà là của Ngân sách nhà nước, của BHXH, hoặc chính xác là của người LĐ.

Tóm lại, khi DN nợ tiền BHXH vào ngay trường hợp người LĐ bị tai nạn LĐ, bị ốm đau, bị bệnh nghề nghiệp, bị chết; hoặc nhất là khi thôi việc người LĐ đã bị DN “cưỡng đoạt” các quyền lợi tài chính chính đáng của mình.

Tags: , ,