Kiến thức về Luật quản lý thuế; đăng ký doanh nghiệp và đăng ký thuế

A/ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

6/ Các trường hợp không cần, không buộc xuất hóa đơn GTGT?

– Hóa đơn chuyển thành biên lai, biên nhận, phiếu… đối với các hàng hóa bán lẻ phục vụ tiêu dùng: điện nước xăng dầu. 
– Đại lý bán lẻ hưởng hoa hồng, chỉ dành cho hàng hóa bán hưởng theo doanh số (đúng giá nhà cung cấp). K8Đ10 VBHNTT2015

DN khai thuế theo PP khấu trừ luôn phải xuất hóa đơn GTGT khi bán hàng. Hồ sơ khai không kê theo từng hóa đơn mà khai theo nhóm tổng doanh thu (từng tháng/quý)

5/ Phương pháp khai thuế GTGT trực tiếp gồm 2 loại: trực tiếp trên GTGT và trực tiếp trên doanh thu:

– Doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý chế tác có thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT = (giá bán-giá mua)*thuế suất 10%. K3Đ8  VBHN LTGTGT
– Doanh nghiệp/hộ GĐ doanh thu dưới 1 tỷ/năm có thuế GTGT tính trực tiếp trên doanh thu = thuế suất (1-5%)* DThu. K2Đ11 VBHN LTGTGT

Thuế suất GTGT theo PP khấu trừ: từ 0%-10%: Đ8 VBHN LTGTGT

4/ Chi nhánh lệ thuộc có được xuất hóa đơn GTGT không?

Chi nhánh/nhà máy/văn phòng/xưởng không có hoạch toán độc lập không được xuất hóa đơn, chỉ được xuất phiếu xuất kho/vận chuyển cho hàng hóa sản xuất tại CN… “Thuế GTGT 10% do trụ sở chính xuất bán…” VD13-15 d)K1Đ11VBHNTT2015

Kho hàng/nơi không có chức năng kinh doanh thì không xuất hóa đơn và có thông tin địa chỉ trong tờ khai thuế. VD17

4a/ Khai thuế cho CN phụ thuộc tại CQT trụ sở chính nhưng phải nộp thuế GTGT 1% hoặc 2% cho CQT chi nhánh: 

Thuế nộp tại CQT chi nhánh có thuế suất =1/5 của 5% hoặc 10% theo sự phân bổ chia đều nếu có phát sinh thuế GTGT tại TS chính (Tổng thuế phân bổ toàn DN là tổng thuế tính theo hóa đơn xuất ra tại TSC): VD13-15 d)K1Đ11VBHNTT2015)

3/ Trách nhiệm nộp HS khai thuế/nơi DN khai thuế:

– DN có trụ sở+ chi nhánh cùng tỉnh: khai chung tại CQT/cục thuế
– DN có trụ sở+ chi nhánh độc lập khác tỉnh: Nộp riêng từng nơi hay chung tại cơ quan thuế TS chính đều được: b)K1Đ11 VBHNTT2015
Nếu có dự án BĐS tại chi nhánh độc lập thì khai tại CQT chi nhánh: c)K1Đ11

2/ Nhà nước khuyến khích khai thuế theo phương pháp khấu trừ:
“… trường hợp DN tự nguyện khai thuế theo PPKT…

1/ Trong quá trình hoạt động, không có doanh thu, không có phát sinh hóa đơn GTGT vậy có phải khai thuế không?

Vẫn phải kê khai thuế theo kỳ (tháng/quý) hoặc báo cáo tài chính theo năm dù không có phát sinh hóa đơn/thuế: c)K1Đ10 VBHN thông tư hướng dẫn VBHNNĐ, VBHNLuật quản lý thuế (VBHNTT2015)


16/ Thời gian/kỳ khai thuế? K3Đ10 VBHNTT2015

– Khai thuế tháng: ngày thứ 20 tháng kế tiếp (Khai theo lần phát sinh: ngày thứ 10 sau ngày phát sinh). Nhà nước mong muốn DN khai thuế theo tháng (Doanh thu trên 50 tỷ/năm~4,2tỷ/tháng)
– Khai thuế quý: ngày thứ 30 tháng của quý kế tiếp. (DN mới hoạt động: b1)K2Đ11VBHNTT2015
– Khai thuế năm: ngày thứ 30 tháng 1 năm sau. (mọi DN đều phải khai theo tháng hoặc quý và khai thuế năm hàng năm.)

Báo cáo tài chính/quyết toán năm: ngày thứ 90 của năm tài chính/dương lịch.
Tất cả kỳ khai thuế đều được gia hạn từ 30-60 ngày: K4Đ10 VBHNTT
Sau khi có quyết định/kết luận thanh tra, DN vẫn được bổ sung hồ sơ khai thuế. K5Đ10VBHNTT
> Khai theo PP trực tiếp/khấu trừ dựa vào loại hình DN và doanh thu trên 1 tỷ/năm (Dưới 100 triệu/năm không khai nộp thuế TNDN,GTGT)
> Khai theo Tháng/quý dựa vào DN trên 50 tỷ/năm

15/ Phân biệt mã số thuế 10 số và MST 13 số?

MST 10 số dành cho các Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, công ty mẹ/chủ quản/độc lập (gọi tắt là đơn vị mẹ)

MST 13 số dành cho Doanh nghiệp, công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc của đơn vị có MST 10 số (gọi tắt làđơn vị con)
> Khác biệt ở 3 số cuối/số thứ tự của các đơn vị con. VD: 001, 002…)

 Mã số thuế được cấu trúc như sau:
N1N2 N3N4N5N6N7N8N9 N10 – N11N12N13

– Hai chữ số đầu N1N2 là số phân Khoảng tỉnh cấp mã số thuế được quy định theo danh Mục mã phân Khoảng tỉnh (đối với mã số thuế cấp cho người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, nhóm cá nhân và cá nhân kinh doanh) hoặc số không phân Khoảng tỉnh cấp mã số thuế (đối với mã số thuế cấp cho các cá nhân khác).
> Mã số cấp tỉnh theo phụ lục  39/2014/TT-BTC:  hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
– Bảy chữ số N3N4N5N6N7N8N9 được quy định theo một cấu trúc xác định, tăng dần trong Khoảng từ 0000001 đến 9999999. Chữ số N10 là chữ số kiểm tra.
– Ba chữ số N11N12N13 là các số thứ tự từ 001 đến 999.

> Xem thêm: 02/2019/TT-BKHĐT SĐBS 20/2015/TT-BKHĐT: hướng dẫn  78/2015/NĐ-CP  về đăng ký doanh nghiệp + Mẫu biểu

14/ Chủ nhà, chủ đầu tư xây dựng phải nộp thay thuế cho cá nhân/nhà thầu xây dựng thuộc đối tượng nộp thuế nào?

g)K1Đ2 95/2016/TT-BTC: Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài; tổ chức có hợp đồng hoặc văn bản hợp tác kinh doanh với cá nhân nộp thay cho cá nhân (sau đây gọi là tổ chức, cá nhân khấu trừ nộp thay).

VD: Trường hợp thuê thợ, nhân công xây dựng không có tư cách pháp nhân thì chủ đầu tư (chủ nhà) thường chịu thuế thay cho thợ (công văn 3700/TCT/DNK). Đây là dạng thuế khoán bao gồm thuế GTGTthuế TNCN áp dụng cho dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu (tính trên tiền nhân công): tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 5%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 2%: b.1)K2Đ2 92/2015/TT-BTC hướng dẫn 12/2015/NĐ-CP: quy định về Luật thuế 

13/ Đối tượng nộp thuế trong đó bao gồm tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị là gì? gồm doanh nghiệp nào?

c)K1Đ2 95/2016/TT-BTC: Đơn vị sự nghiệp; đơn vị vũ trang; tổ chức kinh tế của các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội, xã hội, xã hội-nghề nghiệp hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật nhưng không phải đăng ký doanh nghiệp qua cơ quan đăng ký kinh doanh; tổ chức của các nước có chung đường biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua, bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu; hợp tác xã, tổ hợp tác được thành lập và tổ chức hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã (sau đây gọi là Tổ chức kinh tế).
VD: Tổng công ty Điện lực Thành phố HCM, Tổng công ty Bến Thành thuộc Đảng ủy và UBND Tp.HCM là 2 tổ chức kinh tế của các tổ chức chính trị (Do 2 cơ quan nhà nước này ra quyết định thành lập)

12/ Thông tin cá nhân nào của Doanh nghiệp phải khai báo cho cơ quan nhà nước khi đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thuế?

Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế chỉ cần biết thông tin của người đại diện pháp luật: Chủ tịch hội đồng quản trị/chủ DN tư nhân/chủ tịch công ty/Giám đốc/tổng giám đốc và người quản lý thuế/khai thuế là Kế toán trưởng mà thôi.

Mục 18 mẫu số 01-ĐK-TCT: “Thông tin khác: Tên Giám đốc/Tổng giám đốc, tên kế toán trưởng”

11/ Mã số đăng ký doanh nghiệp và mã số thuế  là 2 mã số khác nhau?

Từ thời điểm 1/11/2015 Mã số doanh nghiệp cũng là mã số thuế của doanh nghiệp khi đăng ký kinh doanh/đăng ký thuế:

K1Đ8 78/2015/NĐCP. Mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp.

K2Đ30 LDN2014: Mã số doanh nghiệp được dùng để thực hiện các nghĩa vụ về thuế, thủ tục hành chính và quyền, nghĩa vụ khác.

> Đăng ký thuế sau khi ĐKDN là kê khai thông tin trụ sở, cách khai thuế, người phụ trách quản lý thuế của DN… chứ không phải đăng ký cấp MST


1/ Kỳ tính thuế là khoảng thời gian để xác định số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế

– Kỳ thuế theo tháng – quý – năm

2/ Người nộp thuế: cá nhân, tổ chức, phải đăng kí kinh doanh, và có mã số thuế (sau 10 ngày hoạt động)

– Hộ gia đình: có thể nộp thuế khoán (Thuế được ấn định); môi trường, tiêu thụ đặc biệt, Thu nhập cá nhân…

– Tổ chức Doanh nghiệp nộp các loại thuế: GTGT, TNDN, TTĐB, TNCN, Trước bạ…

– Doanh nghiệp kê khai thuế phải mở sổ kế toán, Đăng ký hóa đơn (Hóa đơn phải có MST – Điều 28)

– Có thể nhờ dịch vụ làm thủ tục về thuế (có từ 2 nhân viên Cao Đẳng có chứng chỉ hành nghề trở lên, tổ chức này chịu trách nhiệm trước pháp luật)

3/ Đăng ký/Kê khai thuế: (Điều 25)

– Bằng cách Trực tiếp, bưu điện, mạng internet

– Cá nhân, tổ chức được tự khai thuế (Điều 30)

  • Khai thuế theo Tháng: ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với loại thuế khai và nộp theo tháng
  • Khai theo Năm: ngày thứ ba mươi của tháng đầu tiên
  • Khai theo Quý: ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo (Điều 32)
  • Các loại khác: sau khi làm tờ khai hoặc sau 10 ngày

– Có thể gia hạn việc khai thuế nhưng không qua 30 ngày (Điều 33). Có thể khai bổ sung, sửa chữa hồ sơ khai thuế (Điều 34)

4/ Các trường hợp Ấn định thuế:

– Không đăng ký thuế; không khai thuế, khai sai, khai thiếu; Hoặc trốn thuế (Điều 37)

– Bộ Tài chính xác định mức thuế khoán đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. (Điều 38)

– Người Nộp thuế phải thực hiện liệc ấn định thuế, trước khi thực hiện quyền khiếu nại tố cáo (Điều 41)

5/ Thời hạn nộp thuế (Điều 42)

– Đồng thời với việc khai thuế (thông thường)

– Hàng hóa XNK Có thể được bảo lãnh nộp thuế trong 30 ngày

– Có thể gia hạn nộp thuế nhưng không quá 2 năm)

6/ Các cơ quan thu thuế: (Điều 45)

– Kho bạc, cơ quan thuế, ngân hàng thương mại (sau 8h phải chuyển vào ngân sách nhà nước)

– Tiền nộp thừa sẽ hoàn trả cho người nộp thuế (Điều 47)

7/ Nghĩa vụ nộp thuế trong các trường hợp khác: (Điều 54)

– Xuất cảnh; Giải thể theo luật Doanh nghiệp 2005; Phá sản theo Luật phá sản 2004 (nếu không còn tài sản [vốn điều lệ] thì được miễn thuế Điều 65)

– Hợp nhất, Sáp nhập, chia/tách Doanh nghiệp (Điều 55)

– Thừa kế của người thân của người có trách nhiệm nộp thuế chết, mất tích, mất năng lực dân sự

8/ Các cá nhân, tổ chức được hoàn thuế theo quy định của các luật về thuế (Điều 57)

9/ Kiểm tra/Thanh tra thuế (Điều 77)

– Kiểm tra hồ sơ tại cơ quan thuế, KT/thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế

– Phải gửi quyết định thanh tra chậm nhất 3 ngày và thanh tra trong vòng 30 ngày (Điều 82)

– Trong 15 ngày phải ra kết luận thanh tra

9/ Tạm giữ tài liệu tang vật (Điều 90)

– Cơ quan thanh tra có quyền khám xét nơi chứa tại liệu, tang vật (điều 91)

10/ Cưỡng chế (Điều 92)

– Sau 90 ngày vi phạm việc nộp thuế

– Các biện pháp: (Điều 93)

  • Trích từ tài khoản ngân hàng
  • Khấu trừ tiền lương (không quá 30%; doanh thu (không quá 50%)
  • Kê biên đấu giá (sau 30 ngày) tài sản, tài sản từ người thứ ba đang cất giữ/đang nợ  (Điều 100)
  • Thu hồi Giấy ĐKKD, đình chỉ hóa đơn
  • Các quy định xử phạt vi phạm về PL thuế – Thời hiệu xử phạt là 2 năm – hành vi gian lận, trốn thuế là 5 năm (Điều 103, 110)