GIỚI THIỆU VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VIỆT TIN

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VIỆT TIN


CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ – TƯ VẤN DOANH NGHIỆP 
(LEGAL COUNSELING – ENTERPRISE LAWYER) 

Chúng tôi hiểu được nội tình của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, của cá nhân và pháp nhân trong nền kinh tế hiện tại ở Việt Nam:
– Công ty có quy mô nhỏ và vừa nhưng xem trọng Kỷ luật lao động, Năng suất lao động, Quy phạm Doanh nghiệp;
– Pháp nhân muốn tinh giản nhân viên nhưng vẫn đảm bảo các hoạt động quản lý nhân sự, lao động tiền lương, sản xuất kinh doanh hiệu quả;
– Tổ chức kinh tế cần một cố vấn trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại, quản trị tài chính để tham mưu, cố vấn hoặc để tham gia tố tụng bảo vệ lợi ích và thương hiệu.
> Cá nhân, hộ gia đình cần một Luật sư riêng để đại diện trước truyền thông hoặc cơ quan nhà nước trong các vụ kiện ảnh hưởng đến quyền lợi, uy tín, hoặc danh dự.
> KHÁCH HÀNG đang cần một chuyên gia am hiểu pháp luật để thực hiện các thủ tục hành chính; để đại diện trong các vụ việc tranh chấp dân sự, thương lượng hợp đồng, hạn chế rủi ro pháp lý.


TRÊN TẤT CẢ, QUÝ VỊ MUỐN CÓ MỘT TRỢ THỦ ĐẮC LỰC VỀ PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI, LAO ĐỘNG, BHXH, HCNS, ĐẦU TƯ, PHÁP CHẾ & QUY PHẠM DOANH NGHIỆP ĐỂ ĐẢM BẢO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP, KHUÔN KHỔ PHÁP LUẬT, VÀ NHẤT LÀ GIẢM THIỂU RỦI RO, TĂNG DOANH THU…

> Giải pháp đơn giản, tiết kiệm và hiệu quả tức thời chính là: “LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP – Luật sư riêng không biên chế”!
> Liên hệ VPLS VIỆT TIN: Quý vị sẽ có trợ thủ đắc lực 360 độ: Hỗ trợ mọi vấn đề liên quan đến Cá nhân và Doanh nghiệp; với CHẤT LƯỢNG CHUYÊN GIA nhưng thù lao với giá của NHÂN VIÊN GIÚP VIỆC!