Từ lý thuyết đến thực tiễn…

D/ THÔNG TN TRÊN BÁO TUỔI TRẺ:
1) “…Cụ thể sáng 31-3, các đại biểu Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín bầu tân Chủ tịch Quốc hội. Người được giới thiệu để Quốc hội bầu là bà Nguyễn Thị Kim Ngân – ủy viên Bộ Chính trị, phó chủ tịch Quốc hội.

Sáng 2-4, các đại biểu Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín bầu tân Chủ tịch nước. Người được giới thiệu để Quốc hội bầu là ông Trần Đại Quang – ủy viên Bộ Chính trị, bộ trưởng Bộ Công an.”

+ Theo Điều 65 – Luật tổ chức quốc hội 2001:

Kỳ họp thứ nhất của mỗi khóa Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội khóa trước khai mạc và chủ tọa cho đến khi Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội khóa mới.

+ Theo Khoản 1  Điều 8 – Bầu các chức danh trong bộ máy nhà nước – Luật tổ chức quốc hội 2014:

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa trước.

>>> Như vậy, luật quy định chức danh chủ tịch quốc hội phải được bầu ở kỳ họp thứ nhất của QH khoá mới nhưng QH khoá 13 ở kỳ họp cuối này lại “giành quyền” của QH khoá 14(?)

2) Luật TCQH cũng quy định:

– Quốc hội bầu Chủ tịch nước trong số các đại biểu Quốc hội theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước trong số các đại biểu Quốc hội theo đề nghị của Chủ tịch nước. – K2.Đ8. LTCQH2014

– Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ trong số các đại biểu Quốc hội theo đề nghị của Chủ tịch nước. – K4.Đ8. LTCQH2014

>>> Như vậy Quốc hội chỉ ban hành và thi hành luật / cũng như quyền của chủ tịch nước trong trường hợp này là “chiếu lệ” vì, quyền đề nghị 2 chức danh trên đã được Trung ương Đảng khoá 11 và 12  quyết định rồi.
>>> Phải chăng vì Tính dân chủ và minh bạch càng ngày càng cao nên QH13 hoặc lãnh đạo TƯ dự phòng trường hợp các chức danh chủ chốt được đề cử không được nhân dân tính nhiệm bầu làm đại biểu quốc hội khoá 14 sắp tới thì liệu chừng sẽ xoay sở thế nào(?). Còn nếu viện dẫn được “lí do đặc biệt” nào đó sao QH hay TW không tuyên truyên công khai để người dân”thông cảm” và tránh ngộ nhận không hay về kỷ cương tuân thủ pháp luật nước nhà?

C/ Lễ công bố Nghị quyết số 1129/2016/UBTVQH13 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Bàn trên cùng của 4 vị lãnh đạo TW có thứ tự sắp xếp khá lạ: 2 vị ngồi trong là CTQH và Phó TT, 2 vị ngồi ngoài là Phó CTN và Phó CTQH(!)

Ngày 22/5 bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV - Ảnh 1

 

>>> Theo Khoản 2 – Điều 88, Hiến pháp 2013:

Chủ tịch nước có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; 

B/ Dù không có quy định nào không cho phép người ngoài Đảng có tài và đức được lãnh đạo trong cơ quan nhà nước. Nhưng để họ bước chân vào ba vị trí “tam trụ” (ngoài vị trí TBT Đảng dĩ nhiên phải là Đảng viên) là một dãy núi cao vời vợi không thể vượt qua:

– Người được bỏ phiếu, đề cử các vị trí đó phải nằm trong số UVTƯĐ; mà “anh” muốn trở thành UVTƯĐ trước tiên anh phải là Đảng viên cái đã!

– Do vậy, vị nào có hoài vọng làm chủ tịch nước hay thủ tướng chính phủ cũng không nên nghĩ rằng điều kiện trước tiên phải là đại biểu quốc hội để được QH bầu trong số những vị ưu tú nhất mà chắc chắn vị đó phải nằm trong ban chấp hành UVTƯĐ mới có cơ hội tham gia bàn luận, bỏ phiếu thống nhất tập trung…

>>> Hội nghị lần thứ 14 (11/01/2016) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã biểu quyết thông qua nhân sự đề cử các đồng chí ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khóa XII với số phiếu rất tập trung.

>>> Theo Khoản 7 – Điều 70 Hiến pháp 2013:

Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng Kiểm toán nhà nước, người đứng đầu cơ quan khác do Quốc hội thành lập; phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; phê chuẩn danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh, Hội đồng bầu cử quốc gia.

>>> Theo Điều 8. Luật tổ chức quốc hội 2014

Bầu các chức danh trong bộ máy nhà nước

1. Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội trong số các đại biểu Quốc hội theo danh sách đề cử chức vụ từng người của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa trước.
2. Quốc hội bầu Chủ tịch nước trong số các đại biểu Quốc hội theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước trong số các đại biểu Quốc hội theo đề nghị của Chủ tịch nước.
3. Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội trong số các đại biểu Quốc hội theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
4. Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ trong số các đại biểu Quốc hội theo đề nghị của Chủ tịch nước.
5. Quốc hội bầu Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo đề nghị của Chủ tịch nước.
6. Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng thư ký Quốc hội theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
7. Ngoài những người do cơ quan hoặc người có thẩm quyền quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này đề nghị, Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội quyết định danh sách những người ứng cử để bầu vào chức danh quy định tại Điều này trong trường hợp đại biểu Quốc hội ứng cử hoặc giới thiệu thêm người ứng cử.
8. Sau khi được bầu, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp.

A/ Theo thông tin đại chúng, một bộ phận không nhỏ cá nhân có tư tưởng bức xúc với xã hội, bất mãn với cuộc sống, đôi khi có những hành động cực đoan và bị gán ghép vào “tội chống đối chính quyền” lại nằm trong số những người có kiến thức pháp luật, chuyên nghiên cứu luật và từng bảo vệ pháp luật. Phải chăng họ “buồn” vì Luật và Cuộc Sống có độ chênh quá lớn hoặc họ thấy quy định của luật là thế này, nhưng nhà nước thực thi luật lại là thế kia(?)

*** GHI CHÚ:

– Một luật gia có câu nói đáng để suy nghĩ: “Ai chê ta là thầy của ta, trò muốn giỏi thì hãy xem lời chê của thầy để làm động lực cho việc học hỏi”;

– Và một giảng viên luật có một nhận xét cũng đáng để ngẫm nghĩ: “Những quốc gia phát triển thường có chính quyền dám phơi mình để chịu trận các lời phê bình chỉ trích của người dân.”