CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH COVID

ĐỒNG NAI:

Quyết định 3689/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 SĐBS Quyết định 2379/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Công văn số 11959/UBND-KGVXNgày 30-9-2021 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp để từng bước phục hồi hoạt động kinh tế, xã hội, đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới (UBND cấp huyện tự quyết định)

Công văn 10569/UBND-KGVX ngày 31 tháng 8 năm 2021 về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 – 10616/UBND-KGVX ngày 04 tháng 09 năm 2021 bổ sung đối tượng tham gialưu thông trên đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo 10569/UBND-KGVX (kèm mẫu)

Quyết định 2949/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2021 SĐBS 2379/QĐ-UBND

Quyết định 2379/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Công văn 9723/UBND-KGVX Đồng Nai 15/8/2021: về việc Thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Công văn số 9260/UBND-KGVX Đồng Nai Ngày 04/8/2021 về việc di chuyển trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Mẫu giấy đi đường.

Quyết định 2379/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Công văn 9201/UBND-HCC Đồng Nai về việc tiếp tục ngừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

TP.HCM

Công văn 2796/UBND-VX Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 2021 Về việc tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội – Mẫu giấy đi đường Thành phố Hồ Chí Minh.

Công văn 2789/BCĐ-VX Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 8 năm 2021 Về việc tăng cường một số biện pháp thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19

Công văn 2850/UBND-VX ngày 23 tháng 8 năm 2021 TP Hồ Chí Minh điều chỉnh đối tượng được phép lưu thông trong thời gian giãn cách xã hội.
Mẫu Giấy đi đường theo

Công văn 2800/UBND-VX ngày 21 tháng 8 năm 2021 Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Công Văn 2789/BCĐ-VX Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 8 năm 2021 Về việc tăng cường một số biện pháp thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19

Công văn số 9723/UBND-KGVX ngày 15/8/2021của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19

TRUNG ƯƠNG – TÒA ÁN – CHÍNH PHỦ

155/TANDTC-VP V/v tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Tòa án nhân dân tối cao ngày 26 tháng 5 năm 2021.

125/TANDTC-VP V/v tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 11 tháng 5 năm 2021 (vẫn tiếp tục giải quyết yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời)

Quyết định 28/2021/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2021: về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP.
Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

  • Công văn 2601/VPCP-KGVX ngày 3/4/2021 của Văn phòng chính phủ hướng dẫn chỉ thị 16/CT-TTg
  • Công văn 1221/BTP-PLHSHC ngày 3/4/2021 của Bộ tư pháp V/v thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg và Công văn số 2601/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.
  • Công văn 270/LĐLSVN ngày 9/9/2021 Liên đoàn Luật sư về kiến nghị cấp giấy đi đường cho Luật sư trong thời gian giãn cách theo chỉ thỉ 16

Quyết định số 437/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch COVID-19
Quyết định số 437/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch COVID-19. …

Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19
CHỈ THỊ số 13/CT-TTg Về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

CHỈ THỊ 11/CT-TTg VỀ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID-19
Công văn 164/TTg-KGVX ngày 03/02/2020 tăng cường phòng, chống dịch do nCoV gây ra
CÔNG ĐIỆN Số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020 Về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra