Kiến thức về việc khởi kiện vụ án hành chính


I. ĐỐI TƯỢNG KHIẾU KIỆN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TÒA ÁN (Điều 30 Luật tố tụng hành chính 2015):

II. QUYỀN KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

1. Người khởi kiện phải có năng lực pháp luật tố tụng hành chính và năng lực hành vi tố tụng hành chính:

2. Quyền khởi kiện của cá nhân tổ chức – Đ115

III. THỜI HIỆU KHỞI KIỆN – Đ116

IV. HỒ SƠ KHỞI KIỆN

1. Đơn khởi kiện có đầy đủ nội dung theo Điều 118 Luật tố tụng hành chính (theo mẫu);

2. Cam kết của người khởi kiện không khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại;

3. Các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện;

4. Bản sao quyết định hành chính, quyết định luật buộc thôi việc, quyết định, giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, bản sao các quyết định giải quyết khiếu nại (nếu có),…;

5. Cung cấp cho Tòa án hồ sơ giải quyết khiếu nại (nếu có) và bản sao các văn bản, tài liệu trong hồ sơ giải quyết việc hành chính, hồ sơ xét kỷ luật mà căn cứ vào đó để ra quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, hoặc thực hiện hành vi hành chính,…

6. giấy ủy quyền tham gia tố tụng (nếu có);

7. Bản sao hộ khẩu, giấy chứng minh thư nhân dân (có chứng chực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền);

8. Bản thống kê danh mục các tài liệu (ghi rõ bản chính, bản sao).

V. TÒA ÁN NƠI NỘP ĐƠN KHỞI KIỆN

1. Tòa án có thẩm quyền giải quyết:

2. Phương thức nộp đơn khởi kiện:

VI. ÁN PHÍ: Án phí hành chính và án phí dân sự (nếu có)

VII. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT:

  1. Thời gian chuẩn bị xét xử từ khi thụ lý vụ án: 4-6 tháng. Đ130
  2. Thời gian sau khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử: 20-30 ngày. Đ149

Sơ đồ thủ tục giải quyết vụ án hành chính