Quy định về tiền lương các ngày nghỉ lễ, ngày chủ nhật; Tiền làm ban đêm, tiền tăng ca…

Lấy ví dụ người lao động (NLĐ) làm công ăn lương theo tháng với mức lương 5.000.000đ (năm triệu đồng); 1 tuần làm 6 ngày, chủ nhật (CN) nghỉ.

1) Tiền công 1 ngày: 1 tháng quy ước chung có 26 ngày thường, 4 ngày CN

= 5.000.000/26 = 192 ngàn (lấy chẳn)

2) Tiền công 1 giờ: 1 ngày làm 8 giờ theo quy định
= 192/8 = 24k (ngàn)

>>> Nếu NLĐ vì lí do nào đó xin đi ra ngoài làm công việc riêng, Doanh nghiệp sẽ trừ tiền lương tương ứng số giờ vắng mặt. VD: đi ra ngoài 2 giờ thì ngày lương hôm đó là 192k- 2*48 = 134k

2a) Tiền công giờ làm thêm (tăng ca)

NLĐ được hưởng gấp rưỡi tiền công so với giờ làm bình thường (8 tiếng). Nghĩa là tiếng thứ 9 trở đi thì tính 150% giờ bình thường:

= 1.5*24 = 36k

3) Tiền công tháng có 24 ngày làm (tháng 2: 28 hoặc 29 ngày) hoặc 27 ngày (những tháng có 31 ngày)

Cứ lấy số ngày công nhân với tiền công bình quân 1 ngày. VD làm 24 ngày:

= 24*192k = 4.608.000đ

4) Tiền làm ca đêm: gấp 1.3 lần ca ngày. Ca đêm được quy định làm trong khoảng thòi gian từ 22h-06h

Nếu Doanh nghiệp có bộ phận làm ca ngày (thời gian từ 06h-22h) có mức lương là 5 triệu, thì bộ phận làm ca đêm phải có mức lương là 5 triệu * 130% = 6.5 triệu (các bộ phận làm công việc và có vai trò giống ngau)

Tiền công 1 giờ làm ca đêm:

= 192k*130% = 250k

4a) Tiền công tăng ca vào ban đêm:

Ví dụ NLĐ làm ca từ 14h-22h, nhưng tăng ca 2 tiếng 22-0h:

= 2*24k*1.5*1.3 = 94k

Tổng ngày làm có tăng ca vào ban đêm

= 192k+94k = 286k

5) Tiền công vừa làm ban ngày vừa làm ban đêm

Người lao động có ca làm việc trong khoảng thời gian chiều đến đêm. VD làm ca từ 18h-2h

a/ Tiền công làm ban ngày 18h-22h:

= 4*24 = 96k

b/ Tiền công làm ban đêm 22h-2h:

= 4*24*1.3 = 125k

c/ Tổng tiền công

Tiền công 1 ca= 96k+125k = 221k

6) Tiền công ngày nghỉ phép năm:

Nếu làm đủ năm thì NLĐ được nghỉ 12 ngày phép, Tiền công ngày phép bằng tiền công làm 1 ngày bình thường. Nếu NLĐ không nghỉ phép mà vẫn đi làm, thì vẫn được trả tiền công ngày làm lẫn ngày nghỉ phép:

Một ngày nghỉ phép:

= 5triệu/26 = 192k

Mười hai ngày nghỉ phép:

= 12*192 = 2.304.000đ

7) Tiền công ngày nghỉ lễ:

Những ngày nghỉ lễ theo quy định: Tết dương lịch 1/1; Tết âm lịch (ngày cuối năm và 4 ngày đầu năm); Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); Thống nhất đất nước 30/4; Quốc tế lao động 1/5; Quốc Khánh 2/9

NLĐ sẽ được nghỉ làm nhưng vẫn được hưởng lương do DN trả. Lương 1 ngày nghỉ lễ:

= 5triệu/26 = 192k

7a) Tiền công làm ngày lễ:

Nếu làm ngày nghỉ lễ thì NLĐ được hưởng gấp 3 lần (300%) ngày làm bình thường

= 192*3= 576k

Vì nếu không đi làm ngày lễ, NLĐ vẫn được hưởng lương như ngày thường (192k). Như vậy tiền công đi làm ngày lễ NLĐ được hưởng tổng cộng là 400%

= 192*4 = 768k

>>> VD: tháng 4/2015 NLĐ được nghỉ lễ 2 ngày (Giổ HV 28/4 và TN đất nước 30/4), nếu NLĐ vẫn đi làm 2 ngày nghỉ lễ đó thì tổng lương tháng 04/2015 là:

= 5triệu + 2*3*192 = 6.152.000đ

Tiền làm thêm giờ  (tăng ca) ngày lễ được nhân ba và gấp rưỡi tiền công giờ làm bình thường. VD làm thêm 2h:

= 2*24*3*1.5 = 216k

8) Tiền công làm ngày chủ nhật: Ngày CN hoặc ngày nghỉ trong tháng theo sắp xếp của DN, nếu NLĐ vẫn đi làm thì được tính gấp đôi (200%) tiền công ngày thường

=192k*2 = 384k

Tiền làm thêm giờ (tăng ca) ngày chủ nhật được nhân đôi và gấp rưỡi giờ làm ngày bình thường: VD  4h tăng ca:

= 4*24k*2*1.5 = 288k

____________________________