Thủ tục ban hành quy chế lương, thưởng trong Doanh nghiệp tư nhân (ngoài công lập)

1) Xác định loại/tên gọi quy chế lương thưởng:

– Tên gọi doanh nghiệp thường dùng: Khoán lương, khoán việc, lương hoàn thành công việc, lương theo chỉ tiêu…
– Hoặc theo từ ngữ của VBPL: lương theo thời gian, theo sản phẩm, theo vụ mùa, theo công việc nhất định…

  • Nếu DN đã có quy chế rồi và quy định thêm mới này chỉ là một phần nhỏ nằm trong quy định chung về chính sách lương thưởng của Nội quy lao động (điều chỉnh chi tiết mối quan hệ lao động giữa NSDLĐ và NLĐ, khác với Nội quy Công ty) thì có thể ban hành bổ sung thêm gọi là “phụ lục quy chế” hoặc Quy chế XYZ”sửa đổi bổ sung quy chế ABC.
  • Nếu DN chưa có quy chế thì khi ban hành quy chế này nên điều chỉnh đầy đủ các quy định về chính sách lương thưởng khác (Lương thời gian/công nhật/sản phảm/ khoán việc/hạn mục/dự án/công trình…)

2) Quyết định ban hành quy chế :

Quyết định do Giám đốc/TGĐ/Chủ tịch HĐTV/HĐQT ký ban hành.

3) Quy chếLương  – thưởng và các chính sách phúc lợi của Công ty 

– Quy định về việc tính các loại lương, chính sách trả lương, các khoản tham gia Công đoàn, BHXH.

– Quy định về việc tăng lương – tặng thưởng

– Bảng khung lương

– Bảng thưởng (tên gọi)

– Bảng trợ cấp/phụ cấp (nếu có)

– Bảng KPIs (nếu có)

– Quy định về các khoản tiền phạt (trừ vào trợ cấp/thưởng/KPI…)

– Các nguyên tắc C&B; Ví dụ minh họa.

4) Ý kiến về yêu cầu dịch vụ tư vấn:

– Đề xuất thêm bớt về nội dung ban hành tùy vào tình hình hệ thống Quy phạm thực tế tại DN

– Đề xuất điều chỉnh các khoản chi lương/thưởng của DN phù hợp giữa khả năng tài chính của DN với quy định PL yêu cầu tối thiểu.

– Đề xuất các Văn bản Quy phạm DN liên quan đến Quy chế lương thưởng trong trường hợp này.

– Các vấn đề phát sinh khác trong 3 tháng sau khi ký kết Hợp đồng.

5) Phương án cung cấp dịch vụ:

  • Soạn thảo đầy đủ nội dung của mục 1), mục 2), mục 3) và 4);
  • Soạn thảo VB chỉ liên quan về quy định lương/thưởng phát sinh theo giá trị các Hợp đồng NLĐ tìm kiếm được;
  • Tư vấn chi tiết.

 

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG ĐÃ TIN TƯỞNG & ỦNG HỘ LUAT.TUVANTINHOC.COM