Thủ tục cấp phép lao động người nước ngoài

I. Điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

– Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

– Doanh nghiệp Đã đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (giải trình nhu cầu sử dụng NLĐNN: mẫu 01 40/2016/TT-BLĐTBXH)

II. Hồ sơ cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài: mẫu số 7 40/2016/TT-BLĐTBXH

2. Giấy chứng nhận sức khỏe khám tại nước ngoài hoặc giấy khám sức khỏe khám tại Việt Nam tại cơ sở đủ ĐK (trong thời hạn 12 tháng)

3. Lý lịch tư pháp của người nước ngoài cấp tại nước ngoài hoặc phiếu lý lịch số 1 được cấp tại Việt Nam (Được cấp không quá 06 tháng)

4. Văn bản thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài (Xem thủ tục chi tiết tại đây)

5. Bản chứng thực hộ chiếu và visa của người nước ngoài.

6. Văn bản chứng minh là quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật, giáo viên ( Bằng đại học, giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc nước ngoài tối thiểu là 03 năm,…)

7. 02 ảnh mầu, kích thước 4×6, phông nền trắng, không đeo kính.

8. Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài ( tùy từng trường hợp theo quy định: Quyết định bổ nhiệm của công ty mẹ, hợp đồng lao động, Điều lệ công ty…)

Lưu ý: Các giấy tờ được cấp ở nước ngoài hoặc được cấp bởi cơ quan Đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam phải được Hợp pháp hoá lãnh sự và dịch thuật công chứng ra tiếng Việt.

III. Nơi nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

–  Trường hợp doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh (thành phố) nơi doanh nghiệp có trự sở

– Trường hợp doanh nghiệp có trụ sở thông thường nộp tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố).

–  Các trường hợp tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế, hiệp hội ……theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH thì nộp hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Cục việc làm – Bộ lao động – Thương binh và xã hội.

– Thời hạn giải quyết xin cấp work permit: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


– Bộ luật lao động số 10/2012/QH13

Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm tại việc tại Việt Nam

Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn 11/2016/NĐ-CP và các biểu mẫu liên quan đến việc xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Nghị định 140/2018/NĐ-CP các Nghị định (11/2016/NĐ-CP giảm thời gian cấp phép LĐNN) liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam qua mạng điện tử (dvc.vieclamvietnam.gov.vn)

143/KCB-PHCN&GĐ : Danh sách cập nhật, bổ sung bệnh viện, phòng khám có đủ điều kiện theo thâm quyền khám sức cho người nước ngoài khi làm thủ tục giấy phép lao động theo 14/2013/TT-BYT