Quy định pháp luật liên quan đến cư trú, hộ khẩu thường trú, tạm trú; giấy tờ tuỳ thân

Mức thu lệ phí: K4Đ1 ĐVT: Đồng/lần

Nội dung thu

Mức thu

Đối với các phường thuộc thành phố Biên Hòa

Đối với các địa phương còn lại

Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

15.000

8.000

Cấp mới, cấp lại, cấp đổi sổ hộ khẩu; sổ tạm trú cho hộ gia đình, cho cá nhân

20.000

10.000

Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

10.000

5.000

Gia hạn tạm trú

10.000

5.000

  • Điều 105 Bộ luật dân sự 2015 quy định về tài sản:
    1. Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá (K8Đ6 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010: Giấy tờ có giá là bằng chứng xác nhận nghĩa vụ trả nợ giữa tổ chức phát hành giấy tờ có giá với người sở hữu giấy tờ có giá trong một thời hạn nhất định, điều kiện trả lãi và các điều kiện khác) và quyền tài sản (Đ115 BLDS: Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác);
    2. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai.”
  • Nghị định 167/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội (chiếm giữ giấy tờ: a)K2Đ9: Sử dụng chứng minh nhân dân của người khác để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật); phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình
  • Điều 176. Tội chiếm giữ trái phép tài sản (Bộ luật hình sự 2015/2017):
    K1: Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc dưới 10.000.000 đồng nhưng tài sản là di vật, cổ vật bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được, sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.